Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku kojom se utvrđuje ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije i jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu. 

"Ova odluka je u skladu s Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz OIEiEK i određivanju naknada za poticanje, Odlukom o davanju suglasnosti na zajamčene otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije i Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije", izvijestila je Vlada FBiH.

 

Posebna stavka 

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije u 2022. utvrđen je u iznosu od približno 97,1 milijun kuna (25.273.102 KM). Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za ovu godinu pak iznosi 0,02 kune/kW h (0,0042 KM/kW h), bez PDV-a. 

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kW h, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju. 

Sredstva prikupljena na temelju naknade su prihod Operatora za OIEiEK kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz zajamčene cijene za proizvedenu električnu energiju povlaštenih proizvođača, pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.