Hrvatska je u 2019., prema podacima statističkog ureda Europske unije Eurostata, imala 27,47 posto energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji, od čega je udio električne energije iznosio 49,7 posto, a grijanja i hlađenja 36,8 posto. 

Istovremeno je ostvaren međugodišnji rast udjela za 0,4 postotna boda, koji se može pripisati rastu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i rastu korištenja energije iz obnovljivih izvora u prometu, ističe se u publikaciji Sektorske analize pod nazivom Energetika: obnovljivi izvori energije (prosinac 2020.), koju je objavio Ekonomski institut Zagreb (EIZ). Autorice publikacije su Biljana Kulišić (Energetski institut Hrvoje Požar) i Ivana Rašić (EIZ). 

U 2019. godini proizvedeno je 2 332 GW h električne energije iz obnovljivih izvora u 1 374 postrojenja u sustavu poticanja s ukupnom instaliranom snagom od 940 MW. Instalirana snaga postrojenja povećala se u odnosu na 2018. godinu za 13 postotnih bodova. Do kraja studenog 2020. u sustavu poticanja je bilo 1 356 postrojenja, što je međugodišnji pad od dva posto. 


Kruta biogoriva 

Prema podacima za 2019. godinu, u Hrvatskoj su u strukturi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora najveći udio od 74 posto imale vodne snage koje uključuju i proizvodnju električne energije iz velikih hidroelektrana

Zatim, slijedi energija iz vjetra s 15 posto udjela te energija iz biomase s pet posto kao treći pojedinačni najznačajniji obnovljivi izvor električne energije. 

Biomasa se promatra kao obnovljivo gorivo koje može biti u krutom (ogrjevno drvo, sječka, peleti, briketi…), plinovitom (plinovi iz anaerobne fermentacije – bioplin, biometan te plinovi iz termičkih procesa) ili tekućem (biodizel, bioetanol i ostala tekuća biogoriva koja se koriste u prometu) obliku. 

Električna energija iz krutih biogoriva (poglavito drvna sječka i drvni ostatak) činila je 5,1 posto ukupne proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, dok je električna energija iz bioplina prikazana zbirno s ostalim obnovljivim izvorima sudjelovala s 3,6 posto. 


Energija Sunca 

U odnosu na 2018., objavljeno je, među ostalim, u toj publikaciji, svi izvori električne energije iz obnovljivih izvora bilježe rast u 2019. godini, s izuzećem energije vode čija se proizvodnja smanjila za dva postotna boda. 

Nova postrojenja proizvodnje električne energije iz krutih biogoriva povećala su u 2019. proizvodnju za 52 postotna boda, a iz Sunčeve energije za 11 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. 

Proizvodnja električne energije iz vjetra porasla je za šest postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu.