Udjel obnovljivih izvora u bruto potrošnji električne energije u Sloveniji dosegnuo je 21,7 posto u 2019. i bio je za 0,8 postotnih bodova veći u odnosu na 2018. godinu. 

Statistički ured Republike Slovenije (SURS) je u privremenim revidiranim podacima objavio kako je u sektorima grijanja i hlađenja udjel energije iz obnovljivih izvora u 2019. u odnosu na 2018. povećan za 0,1 postotni bod (na 31,2 posto), u elektroenergetici za 0,3 postotna boda (na 32,6 posto) i u prometu za 2,5 postotna boda (na osam posto).