Na terminal za prihvat ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Omišlju pristao je još jedan tanker za LNG. Radi se o brodu 'British Contributor' koji se uspješno privezao u luci posebne namjene Terminala. Nakon provedenih ispitivanja i sigurnosnih provjera započeo je postupak prekrcaja LNG-ja s tankera na postrojenje za uplinjavanje, odnosno FSRU brod 'LNG Croatia'. Očekuje se da će postupak istovara plina i njegovog uplinjavanja trajati do 12. travnja ove godine. Tada će 'British Contributor' napustiti područje Terminala i luke posebne namjene Omišalj-Njivice, izvijestio je operator terminala, tvrtka LNG Hrvatska.