U Osijeku je koncem prošlog tjedna predstavljen projekt sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš. Vrijednost projekta je više od 70 milijuna kuna, od čega je gotovo 60 milijuna kuna iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda Europske unije. 

Načelnica Sektora za fondove EU-a u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić ocijenila je projekte Osijeka odličnim te napomenula kako je FZOEU pri jačanju sustava gospodarenja otpadom u tome gradu bio stručna i financijska podrška. 

"Od Fonda ste dobili sedam milijuna kuna, dok ste glavninu sredstva, čak 60 milijuna kuna uspjeli osigurati kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Izgradili ste reciklažna dvorišta, sanirali Filipovicu i Nemetin, a sada ćete i Sarvaš. Dobili ste 32 tisuće spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i kontinuirano radite na edukaciji građana. Vjerujem kako ćemo i ovaj projekt uspješno završiti", rekla je Feketić.

 

Cjelovit sustav 

"Ovo je naša obveza prema Planu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2022. godine, ali je u skladu i s obvezama koje Hrvatska ima kao članica EU-a. Bitno je da sve predviđene projekte završimo jer da smo probili rokove, sve ovo što smo realizirali kroz fondove EU-a u konačnici bi se moralo financirati iz gradskog proračuna", rekao je zamjenik gradonačelnika Osijeka Boris Piližota

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat istaknuo je da je Osijek među hrvatskim gradovima otišao najdalje u politici gospodarenja otpadom, ako se promatra postotak odvojenog prikupljanja otpada, ali i infrastruktura poput reciklažnih dvorišta i saniranih odlagališta. 

Istaknuo je i kako je sljedeći korak početak izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, čime bi se zaokružio sustav gospodarenja otpadom na ovome području, javlja FZOEU.