Svjetski dan divljih vrsta obilježava se danas, 3. ožujka, s ciljem podizanja svijesti u javnosti o raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji te potrebi njihova očuvanja. 

Ovogodišnji Svjetski dan divljih vrsta posvećen je šumskim ekosustavima i s njima povezanim vrstama te uslugama koje pružaju, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Za život na Zemlji šume su od esencijalne važnosti. Gotovo trećina kopnene površine našeg planeta prekrivena je šumama i šumskim područjima, različitog izgleda, strukture i sastava vrsta. One predstavljaju jedan od najraznovrsnijih i najsloženijih ekosustava u kojem obitava oko 80 posto kopnenih divljih vrsta.

 

Drvna sirovina 

"Opstanak i dobrobit ljudi ovisi o šumama, a njihovo očuvanje odgovornost je svih nas. Na području Hrvatske šume prekrivaju oko 45 posto kopnenog područja, a njihova posebnost očituje se u visokom stupnju prirodnosti. Čak 95 posto šuma ima prirodni i autohtoni sastav vrsta, što je rijetko ne samo na europskoj, već i svjetskoj razini", rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić

Šume su izvor važnih prirodnih dobara, kao i usluga koje osiguravaju našim životima: one filtriraju i pohranjuju velike količine vode, oplemenjuju tlo i povećavaju njegovu plodnost, utječu na reguliranje klime i stvaraju kisik kojeg dišemo, osiguravaju izvor drvne sirovine koju koristimo u svakodnevnom životu, izvor su biljnih, gljivljih i životinjskih vrsta koje koristimo u prehrani, farmaciji, proizvodnji lijekova, kozmetici, podržavaju turizam i pružaju ekonomsku stabilnost ljudima diljem svijeta, izvijestio je MINGOR.

 

Nekontrolirano krčenje 

Unatoč svim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim koristima koje šume pružaju, na globalnoj razini se nastavlja njihovo neodrživo korištenje. 

Deforestacija danas uključuje nekontrolirano krčenje šumskih površina i pretvaranje u poljoprivredna zemljišta ili plantaže, pretjeranu, često i nelegalnu sječu i eksploataciju drva, nekontrolirano paljenje, ali je i posljedica prirodnog propadanja šuma uslijed klimatskih promjena, požara, suša, nametnika, itd. Deforestacija ne utječe negativno samo na život ljudi, već prijeti opstanku brojnih divljih vrsta.