Održivo šumarstvo - ključ očuvanja biološke raznolikosti

Autor: B.L. Objavljeno: 30.10.2020. 🕜 12:50 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Šume imaju središnju ulogu u prijelazu na ugljično neutralno gospodarstvo

Nedavno predstavljena Strategija biološke raznolikosti za 2030. i Strategija šumarstva Europske unije, čija se izmjene i dopune očekuju sljedeće godine ubrajaju se u ključne elemente Europskog zelenog plana. Naime, šume imaju središnju ulogu u prijelazu na ugljično neutralno gospodarstvo, a ta je uloga i gospodarska i društvena i ekološka. Pri tome sva ta tri gledišta treba uravnotežiti i postavlja se pitanje ostaviti li šume kakvima jesu i tako osigurati biološku raznolikost ili pak aktivno upravljati njima kako bi se omogućilo biogospodarstvo? Dakle, nužno je ostvariti održivo šumarstvo kako bi šume bile otpornije i kako bi se očuvala biološka raznolikost na dobrobit svih europskih građana.

U svakom slučaju, šumarstvo treba biti u skladu s lokalnim i regionalnim uvjetima. Uz to, treba težiti tome da se poveća uloga šuma kao 'ponora' emisija ugljičnog dioksida, a istodobno omogućiti alternativu fosilnim gorivima i povećati otpornost šuma na razne prirodne ugroze (požare, nevremena, nametnike). S druge strane, smanjivanje ili čak potpuno ukidanje bilo kakvog upravljanja šumama i njihovog gospodarskog iskorištavanja vrlo će brzo dovesti do ponovne ovisnosti o fosilnim gorivima, ali i do potreba za uvozom drva i drvnih proizvoda iz drugih dijelova svijeta, što će u tim područjima dovesti do vrlo nepovoljnih ekoloških učinaka, objavila je europska stručna udruga za biomasu Bioenergy Europe.

TAGOVI