Zbog mjera koje su u Italiji poduzete za suzbijanje koronavirusa, došlo je do smanjenja površinske koncentracije dušikovog dioksida (NO2) na području sjeverne Italije za 10%. Tako pokazuju podaci Copernicusa, Europskog programa promatranja Zemlje koji čine Služba za nadzor atmosfere (CAMS) i Služba za upravljanje klimatskim promjenama (C3S). Radi se o programu kojim koordinira i upravlja Europska komisija, a provodi se u partnerstvu s članicama Europske unije, Europskom svemirskom agencijom (ESA), Europskim centrom za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i dr. 


Smanjeno onečišćenje zraka u sjevernoj Italiji

Iako je problematika kvalitete zraka i onečišćenja okoliša postala sekundarna u vrijeme globalne pandemije koronavirusa, satelitska promatranja otkrila su nagle promjene razine aktivnosti u sjevernoj Italiji, gdje gusta površinska promatranja NO2 pokazuju postupni trend smanjenja za oko 10% tjedno u proteklih 4 - 5 tjedana.

Iako promatrajući satelitske slike Milana nije vidljiv jasan trend u prvih pet tjedana 2020. godine, trend pada može se primijetiti počevši od 6. tjedna do danas, kada je nastupila karantena pa su promet i industrijska proizvodnja širom Italije svedeni na niske razine. Slični padajući trendovi zabilježeni su i za ostale gradove sjeverne Italije, poput Torina ili Bergama, dok se u nekim drugim gradovima, primjerice u Bologni ili Veneciji, čini da je došlo do još većih promjena koncentracije onečišćenja u zraku.


Grijanje i promet glavni su krivci za NO2

Treba reći da je NO2 kratkotrajni onečišćivač. Naime, nakon emitiranja se u atmosferi zadržava kraće od jednog dana prije taloženja ili reakcije s drugim plinovima, što znači da ostaje jako blizu mjesta emitiranja. Većina njegovih izvora emisije nalazi se na površini i nastaju ljudskim djelatnostima kao što su prometa, grijanje, energetika i industrija. 

Isto tako, njegove emisije značajno ovise o vremenskim prilikama jer niže temperature vanjskog zraka potiču povećano grijanje, objavila je Copernicusova Služba za upravljanje klimatskim promjenama.