Zahvaljujući nedavno potpisanom ugovoru, Gradu Malom Lošinju dodijeljeno je 10,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje izgradnje i opremanje sortirnice Kalvarija. Ukupna vrijednost tog projekta je, objavljeno je na stranicama Grada Malog Lošinja13,3 milijuna kuna. 

Izgradnja sortirnice jedna je od šest faza sanacije odlagališta Kalvarija, a prije nje dovršene su, tj. izgrađene još tri faze: ulazno – izlazna zona, reciklažno dvorište i pretovarna stanica. 

Projekt izgradnje kompostane je pak u fazi prijave, a konačna sanacija i zatvaranje odlagališta u postupku izvlaštenja. 

 

Organiziran sustav 

Projektom sortirnice predviđena je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla i drugih materijala, što uključuje građenje i opremanje sortirnice, nadzor te informiranje, promidžbu i vidljivost projekta. 

"Sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Malog Lošinja je organiziran i razvijen te se kontinuirano proširuje i unapređuje ulaganjima u infrastrukturu, opremu i edukaciju građana, što je donijelo i određene rezultate pa je tako Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno objavio kako je Mali Lošinj po količini odvojeno prikupljenog otpada iznad državnog prosjeka, uz Prelog, Čakovec, Koprivnicu, Varaždin, Buzet i, među ostalim, Cres", izjavila je gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić