Država nastavlja plaćati energiju postradalima u potresu

Autor: N.D. Objavljeno: 25.03.2021. 🕜 15:19 Lokacija: Zagreb

Nekima refundacija, HEP treba otpisati

Vlada je danas odlučila refundirati E.ON-u Hrvatska, GEN-I-u i Gradskoj plinari Zagreb Opskrba sredstva za isporučenu električnu energiju i plin za travanj, krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo stradalih u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. HEP će pak otpisati potraživanja nastala priključenjem zamjenskog objekta na elektroenergetsku mrežu, te druga potraživanja za isporučenu energiju, uključivo troškove za distribuciju i prijenos električne energije za travanj 2021. 

Također,  kupcima CAVALLIN d.o.o., PLAVI DEVET d.o.o., STAMBENI PULS d.o.o., DRVNI CENTAR GLINA d.o.o, KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o., TOP-TERME d.o.o., STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR d.o.o., A. V. – Sisak, VIN ele i Stambena zgrada I. K. Sakcinskog 19a Sisak nadoknadit će se sredstva za toplinsku energiju.

TAGOVI