Državne nagrade za znanost otišle u prave ruke

Autor: B.L. Objavljeno: 13.10.2017. 🕜 13:53 Lokacija: Zagreb

Nagrade za 2016. dobila su i dva poznata energetičara

Odbor za dodjelu Državnih nagrada za snanost na sjednici koja je održana 26.9.2017. godine donio je Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu. Ukupno su dodijeljene 34 nagrade u četiri osnovne kategorije (za životno dijelo, Godišnje nagrade za znanost, za popularizaciju i promidžbu znanosti i za znanstvene novake). U kategoriji Godišnje nagrade za znanost u području tehničkih znanosti ovogodišnji dobitnici nagrade su i dvojica energetičara, odnosno termodinamičara. To su prof. dr. sc. Neven Duić, dipl. ing., redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Sandro Nižetić, dipl. ing., izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
Kako se ističe, prof. Duić je nagradu dobio za znanstvena istraživanja koja su usmjerena na održivi razvoj energetike, a posebice na energetsko planiranje i politiku, ekonomiku energetike, racionalno korištenje energije, smanjenje utjecaja energetike na klimatske primjene i na numeričko modeliranje izgaranja i prijenosa topline zračenjem. Uz to, u 2016. godini bio je autor, odnosno suautor 22 znanstvena rada referirana u bazama CC i SCI, od čega 19 u časopisima iz prve kvartile, a isto je tako započeo šest novih međunarodnih projekata, od čega četiri u sklopu programa 'Obzor 2020'
S druge strane, prof. Nižetić je nagrađen za postignute originalne rezultate koji se odnose na termodinamičku analizu i eksperimentalnu verifikaciju novopredložene tehnike hlađenja fotonaponskih modula čime se povećava njihova učinkovitost. Uz to, u 2016. godini objavio je pet tradova u uglednim svjetskim časopisima. 

TAGOVI