HEP-ov sindikat uputio apel novoj Vladi

Autor: N.D. Objavljeno: 29.12.2011. 🕜 15:54 Lokacija: Zagreb

Sindikat Tehnos protiv razbijanja HEP-a i davanja hidroelektrana u koncesiju

HEP-ov sindikat Tehnos uputio je otvoreno pismo novoj Vladi u kojem apelira na nužne korake za pokretanje investicijskog ciklusa u energetici te prekid negativne prakse zbog koje je HEP u nezavidnoj situaciji. Traži se hitno donošenje energetskih zakona u skladu s EU direktivama i restrukturiranje operatora prijenosnog sustava ali na način da HEP grupa ostane cjelovita jer joj jedino to jamči konkurentnost, siguran profit i investicijski potencijal, a tvrtka ostaje u vlasništvu države. Tehnos apelira da se posve odustane od ideje davanja hidroelektrana u koncesiju napominjući da je trošak proizvodnje energije iz tih objekata zanemariv, te navodi da je samo HE Zakučac u 2010. proizvela energije u vrijednosti milijardu kuna, što ni jedna koncesija ne može nadoknaditi. "Suludo je nekome prepustiti čisti izvor novca", stoji u pismu. Tehnos drži da je to korak prema privatizaciji HEP-a a oni će se protiv privatizacije tvrtke boriti svim sredstvima. Sindikat apelira na hitno zapošljavanje tehničkog kadra jer je gdoinama prisutna nebriga za struku, a kritiziraju i centralistički način upravljanje tvrtkom u kojoj je niži menadžment posve razvlašten, što smatraju promašajem. Apeliraju da se članove Nadzornog odbora i Uprave bira na transparentan način te da se odaberu kompetentni i stručni ljudi.