Nova pravila za prekograničnu energetsku infrastrukturu

Autor: N.D. Objavljeno: 17.05.2022. 🕜 10:19 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Sufinacirat će se čak 11 energetskih koridora, ali preko CEF-a ne i nafta i plin

Vijeće Europe je u ponedjeljak donijelo revidiranu uredbu o transeuropskim energetskim mrežama (TEN-E). Novim se pravilima želi modernizirati, dekarbonizirati i međusobno povezati prekograničnu energetsku infrastrukturu država članica kako bi se pomoglo EU-u da ostvari svoje ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. Revidiranom uredbom također se nastoji i dalje osiguravati integraciju tržišta, konkurentnost i sigurnost opskrbe. Glavne inovacije su obvezni kriteriji održivosti za sve projekte, naglasak na odobalnoj električnoj energiji i vodiku (elektrolizatori), ubrzanje uvđenja pametnih elektroenergetskih i plinskih mreža i elektrifikacija te ukidanje potpore za nove infrastrukture za naftu i plin. Njome će se pojednostavniti i ubrzati postupci izdavanja dozvola i odobrenja. 

Uredba je donesena nakon što je u prosincu 2021. postignut privremeni dogovor s Europskim parlamentom. Riječ je o posljednjem koraku u postupku donošenja.  

Čak 11 prioritetnih energetskih koridora

Europska komisija predstavila je svoj prijedlog za reviziju uredbe TEN-E 15. prosinca 2020. Revizijom uredbe TEN-E utvrđeno je jedanaest prioritetnih koridora i tri prioritetna tematska područja koja treba razviti i međusobno povezati. Njome se ažuriraju kategorije infrastrukture prihvatljive za potporu, s naglaskom na dekarbonizaciji, i daje novo usmjerenje na odobalne elektroenergetske mreže, infrastrukturu za vodik i pametne mreže. To će se uglavnom postići putem projekata od zajedničkog interesa koji su prihvatljivi za financiranje iz Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2021. – 2027 (CEF). 

Komisija donosi popis projekata od zajedničkog interesa u obliku delegirane uredbe, na temelju procjene takozvanih regionalnih skupina. Projekti od zajedničkog interesa imaju niz prednosti, ali nije zajamčeno da će se projekti s popisa projekata od zajedničkog interesa financirati sredstvima EU-a. Vijeće je 11. lipnja 2021. postiglo opći pristup o uredbi o transeuropskoj energetskoj mreži (TEN-E). Europski parlament donio je stajalište o navedenoj uredbi u prvom čitanju 5. travnja 2022. Nova uredba bit će objavljena u Službenom listu EU-a i stupit će na snagu, objavilo je Vijeće Europe.

TAGOVI