Rijeka dobila trafostanicu vrijednu 165 milijuna kuna

Autor: A.H. Objavljeno: 26.04.2017. 🕜 14:13 Lokacija: Rijeka

TS Turnić preuzima opskrbu električnom energijom oko 50.000 kupaca na području grada

U rad je puštena novoizgrađena Transformatorska stanica 110/10(20) kV Turnić, ukupno vrijedna oko 165 milijuna kuna, koja će značajno doprinijeti povećanju kapaciteta mreže, pouzdanosti i kvalitete napajanja električnom energijom grada Rijeke, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. „Ovaj projekt, kao i ulaganja HEP-a u prijenosnu i distribucijsku mrežu koja samo u ovoj godini iznose 1,45 milijardi kuna, smjer su kojim treba nastaviti i dalje. HEP je naša strateška energetska kompanija od koje imamo velika očekivanja. Želimo da se razvije u regionalnog igrača koji će nam garantirati sigurnost i stabilnost opskrbe plinom, toplinskom i električnom energijom. Kako bi to realizirali, potrebno je ulagati i nastaviti realizirati kvalitetne projekte koji će biti na korist svim našim građanima i gospodarstvu“, rekao je državni tajnik Ante Čikotić prilikom otvaranja. Riječ je o velikoj infrastrukturnoj investiciji, koja omogućuje povećanju kapaciteta mreže, pouzdanosti i kvalitete napajanja te osigurava preduvjete za prijelaz na naponsku razinu od 20kV na području šireg područja grada Rijeke. Puštanjem u rad, Transformatorska stanica TS Turnić preuzima opskrbu električnom energijom oko 50.000 kupaca na području grada Rijeke te napajanje područja koje su pokrivale trafostanice 35/10 kV Turnić i Centar, kao i dijela područja koje su napajale TS 35/10 kV Škurinje, Industrija i Zamet. Vrijednost izgradnje same trafostanice Turnić iznosi 88,7 milijuna kuna, čemu treba dodati izgradnju kabelske veze 110 kV Pehlin-Turnić dužine 27,4 km (investitor HOPS) te kabelski rasplet 20(10) kV Turnić, ukupne duljine 42,8 km (investitor HEP ODS). Ukupna vrijednost ulaganja u TS Turnić i pripadajuću mrežu tako iznosi oko 165 milijuna kuna. TS Turnić je dio velikih ulaganja HEP grupe u elektroenergetsku mrežu, koja su samo u 2017. godini vrijedna čak 1,45 milijardi kuna (oko 1 milijardu kuna u distribucijsku mrežu - HEP ODS i oko 450 milijuna kuna u prijenosnu mrežu - HOPS) i obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju, revitalizaciju i sanaciju gotovo 300 trafostanica različitih naponskih razina, izgradnju, zamjenu i rekonstrukciju oko 3.000 kilometara elektroenergetske mreže (dalekovoda, podzemnih i podvodnih kabela te mreže niskog napona) u svim krajevima Hrvatske, uključujući i zahtjevna planinska područja, dalmatinsko i primorsko zaleđe, Slavoniju i otoke. „HEP grupa će i u 2017. godini u elektroenergetsku mrežu uložiti čak 1,45 milijardi kuna. S ostalim ulaganjima u proizvodnju električne energije te u djelatnosti plina i toplinske energije, investicije HEP-a iznose oko 2,5 milijarde kuna godišnje, zahvaljujući čemu smo iz godine u godinu jedan od najvećih investitora u Hrvatskoj. Pritom HEP grupa realizaciju svojih investicija u najvećoj mjeri provodi angažiranjem domaćih tvrtki, kao što je bio slučaj i s izgradnjom TS Turnić, te i na taj način daje snažan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva“, izjavio je prilikom otvorenja Saša Dujmić, član Uprave HEP-a.
TS Turnić dio je višegodišnjeg ciklusa cjelovite obnove, modernizacije i jačanja distribucijske i prijenosne mreže grada Rijeke s ciljem sigurnog i pouzdanog napajanja električnom energijom postojećih i budućih kupaca na širem području Rijeke te stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj ovog dijela Hrvatske. Riječ je o zajedničkom projektu HEP ODS-a i HOPS-a koji, između ostaloga, obuhvaća izgradnju četiri nove trafostanice 110/20(10) kV (među kojima i TS Turnić) i rekonstrukciju TS 220/110/35 kV Pehlin te izgradnju više od 100 kilometara visokonaponske i srednjenaponske mreže. U posljednjih desetak godina ukupna ulaganja HEP grupe u mrežu na širem području Rijeke iznose oko 400 milijuna kuna (HOPS - 283 milijuna kuna, HEP-ODS - 120 milijuna kuna). Investicije Elektroprimorja Rijeka na području Primorsko-goranske županije na godišnjoj se razini kreću oko 100 milijuna kuna. Radove na TS Turnić u potpunosti su izvele domaće tvrtke, a zbog smještaja u blizini stambene zone, TS Turnić je izgrađena kao kompaktna zatvorena cjelina te je u potpunosti uklopljena u visokourbanizirano gradsko okruženje, stoji u priopćenju.

TAGOVI