Sigurnija opskrba električnom energijom grada Pazina

Autor: A.H. Objavljeno: 21.07.2016. 🕜 13:43 Lokacija: Pazin

Riječ je o strateškom projektu HEP ODS-a

HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektroistra Pula uspješno je završila prijelaz pogona Pazin s pogonskog napona 10 kV na 20 kV. Prijelaz mreže s 10 kV na 20 kV strateški je projekt HEP ODS-a kojim se omogućuje dvostruko povećanje propusnosti mreže te četverostruko smanjenje pada napona i gubitaka u mreži. Kako se navodi u HEP-ovom priopćenju, riječ je o iznimno složenom projektu koji obuhvaća 254 trafostanice, 272 km nadzemnih vodova i 36 km podzemnih (kabelskih) vodova na području pogona Pazin, a ukupna vrijednost investicije iznosi gotovo 35 milijuna kuna. Za potrebe prelaska mreže na pogonski napon 20 kV od kraja ožujka do srpnja ove godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji TS 110/35/10(20) kV Pazin, TS 35/10(20) kV Pazin, TS 35/10 kV Pazinka, TS 35/20/10 kV Karojba i TS 35/20/10 kV Vranja pri čemu se vodilo računa o sigurnoj opskrbi kupaca. Stoga su se u više navrata radovi izvodili noću jer su određeni zahvati uvjetovali prekide opskrbe električnom energijom. Nakon prelaska mreže na 20 kV te ukidanjem naponske razine 35 kV i uvođenjem direktne transformacije 110/20 kV u pogonu Pazin je dugoročno i kvalitetno riješena opskrba električnom energijom, što je u skladu sa strategijom HEP-ODS-a za uvođenjem direktne transformacije 110/20 kV, a što se na području Elektroistre Pula provodi još od 1975. godine. Osim pogona Pazin, u Istri su na 20 kV napon u potpunosti prešli pogoni Buzet i Poreč, djelomično pogoni Pula, Rovinj i Labin, a do kraja 2017. prijeći će i pogon Rovinj. U idućih deset godina planira se da čitavo područje Elektroistre prijeđe na naponsku razinu 20 kV što će stvoriti uvjete za dugoročno stabilno elektroenergetsko napajanje današnjih i budućih potrošača energije u Istri, najavio je direktor Elektroistre Zvonko Liović. Ukupni plan investicija HEP ODS-a za 2016. godinu u čitavoj Hrvatskoj iznosi milijardu kuna od čega će na području Elektroistre Pula u 2016. godini biti investirano oko 63 milijuna kuna i to ulaganjima u kapitalne objekte, program novih priključenja i stvaranja uvjeta u mreži te u remonte i modifikacije mreže. Najveće investicije na području Istarske županije u 2016. godini su izgradnja trafostanice 110/20 kV Medulin, prijelaz na pogonski napon 20 kV pogona Pazin u 2016.g., izgradnja elektroenergetske mreže za priključenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, izgradnja elektroenergetske mreže za trgovački centar Kaštanjeru u Puli, investicija u elektroenergetske mreže u sklopu ulaganja u hotele Park i Valdaliso u Rovinju te izgradnja većih srednjonaponskih kabelskih dionica na području Novigrada, Gradola i Labina

TAGOVI