ERS ulaže u obnovljive izvore

Autor: B.L. Objavljeno: 22.07.2019. 🕜 10:53 Lokacija: Moskva (Rusija)

Za projekte u vrijednosti 307 mi. eura osigurat će se državna jamstva

Bosanskohercegovačka elektroenergetska tvrtka Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) zatražit će kredit od 307 mil. eura za ostvarivanje više projekata za iskorištavanje obnovljivih izvora, uglavnom hidroelektrana. U skladu s time, Vlada Republike Srpske izdat će državna jamstva u toj vrijednosti kako bi se izgradila nova postrojenja na obnovljive izvore, ali i provela rekonstrukcija i osuvremenjavanje postojećih termoelektrana na ugljen na području Republike Srpske.


Nove hidroelektrane, sunčane elektrane i vjetroelektrana

Od spomenutog iznosa, čak će 153,5 mil. eura biti namijenjeno za izgradnju tri nove hidrolektrane: HE Bistrica, HE Janjina i HE Buk Bijela, dok će 102,3 mil. eura biti iskorišteno za izgradnju sunčanih elektrana i VE Trusina. Ostatak od 51,2 mil. eura bit će  namijenjen za projekte u postojećim termoelektranama. 

Od spomenutih projekata, među prvima za ostvarivanje je projekt HE Buk Bijela, koji će biti izveden prema načelu 'ključ u ruke', odnosno prema tzv. EPC ugovoru. S druge strane, nije poznato kada će krenuti projekt VE Trusina pokraj Nevesinja u istočnoj Hercegovini jer je Vlada RS-a u ožujku 2019. raskinula ugovor o koncesiji s tvrtkom Eol Prvi za gradnju postrojenja, koji je potpisan još 2012., godine, objavio je ruski energetski portal 'Oil & Gas Eurasia'.

TAGOVI