Izmjene prostornog plana i zbog obnovljivih izvora

Autor: B.O. Objavljeno: 22.07.2022. 🕜 08:53 Lokacija: Pazin

Istarska županija želi razmotriti planiranje odobalnih vjetroelektrana

Na sjednici Skupštine Istarske županije koja je održana sredinom srpnja usvojena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije (PPiŽ). 

U uvodu je naglašeno kako su prostorno planiranje i donošenje prostornih planova, kao strateških dokumenata, dugoročni procesi, zakonom jasno utvrđeni. Stoga, odlučeno je da se ide u izmjene i dopune Prostornog plana, kako bi se maksimalno skratili rokovi, a ujedno i ostvarile pokrenute inicijative, objavljeno je, među ostalim, na stranicama Istarske županije

Posljednje Izmjene i dopune PPiŽ-a donesene su 2016. godine, a do danas su neprekidno pristizale inicijative od gospodarskih subjekata, privatnih osoba, gradova i općina.

 

Zelena tranzicija 

Sada se pristupa izmjenama i dopunama isključivo zbog određivanja obuhvata zahvata radi planiranja sunčanih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije. 

Zatim, zbog razmatranja mogućnosti planiranja odobalnih vjetroelektrana, revizije Odredbi za provedbu PPIŽ-a u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, izmjena pojedinih planskih rješenja prometnog sustava (pomorskog, cestovnog i željezničkog), kao i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. 

K tomu, izmjenama i dopunama pristupa se zbog planiranja građevina za gospodarenje otpadom, usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg PPIŽ-a te usklađenja pojedinih njegovih dijelova s izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima.

power and energy masters

TAGOVI