Kako će porezna uprava tretirati opremu za iskorištavanje energije Sunca

Autor: N.D. Objavljeno: 05.09.2022. 🕜 10:27 Lokacija: Zagreb

Prema Poreznoj upravi smanjenje PDV-a će obuhvatiti i fotonaponske sustave i solar-termal

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih panela u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama. Slijedom ove najave iz Vlade Bug.hr se obratio Poreznoj upravi za pojašnjenje. 

Naime, pod pojmom "solarne ploče" mogu se podrazumijevati i fotonaponski paneli (za proizvodnju električne energije) kao i solarni kolektori za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora). Zanimalo ih je hoće li se oslobođenje od plaćanja PDV-a odnositi i na jedne i na druge. U prijedlogu zakona to nigdje nije precizirano, a pod opremom su spomenuti tek kabeli i inverteri, koji su dijelom samo fotonaponskih sustava. 

Oprema i radovi

"Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu). Prema tome, isporuka i ugradnja fotonaponskih panela (za proizvodnju električne energije) kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora) oporezivala bi se stopom PDV-a od 0%". 

Isporuka ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju, kao i isporuka i ugradnja koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine, bila bi i nadalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25%. 

Procedura donošenja navedenog Prijedloga zakona u Hrvatskome saboru tek slijedi. Ovisno o tome očekivano stupanje na snagu Zakona je početkom listopada, zaključuju iz Porezne uprave.

TAGOVI