Neuspio referendum o VE Fužine, projekt ide dalje

Autor: N.D. Objavljeno: 15.04.2013. 🕜 09:30 Lokacija: Fužine

Referendum nije uspio, a većina glasača protivila se projektu

Prvi hrvatski lokalni referendum o prihvatljivosti gradnje vjetroelektrane nije uspio zbog nedovoljnog odaziva. Građani Fužina izjašnjavali su se na taj način o prihvatljivosti izgradnje VE Fužine 56 MW na lokaciji Zvirjak pokraj Liča, a izašlo je 43,9% birača, doznaje Novi list iz Povjerenstva za provedbu referenduma. Na referendumu su se građani izjašnjavali o prihvatljivosti izgradnje vjetroelektrane a raspisalo ga je Općinsko vijeće Fužina. Birači su odgovarali na pitanje „Slažete li se da na prostoru označenom u Prostornom Planu Općine Fužine kao IS11 zona vjetroparka Zvirjak bude smještena vjetroelektrana Fužine?“. Za uspjeh referenduma trebalo je izaći još 45 glasača. Oni koji su glasali uglavnom su bili protiv projekta: 534 glasa protiv i 116 za gradnju vjetroelektrane sa 12 stupova visine 185 metara, zbog koje će se trebati iskrčiti 30 ha šume. Talijanski ulagač u vjetroelektranu, Elettrostudio, na nedavnoj prezentaciji projekta zajamčili da vjetroelektrana neće štetiti biljnom i životinjskom svijetu u neposrednoj blizini, na što upozoravaju protivnici projekta. Općina Fužine računa na 190.000 eura godišnje kao naknadu za narušavanje prostora. 

TAGOVI