U srpnju je Hrvatska bila primorana na uvoz električne energije

Autor: N. D. Objavljeno: 11.08.2023. 🕜 12:57 Lokacija: Zagreb
  • Detalj dalekovoda (izvornik: Shutterstock, 2008.)

• dalekovodi, elektroenergetske mreže, elektroenergetski sustavi
    Izvor: Shutterstock

Prva polovina srpnja bila je izrazito topla a dio elektrana bio je van pogona ili radio smanjenim kapacitetom

 U srpnju se uočava velika promjenjivost te porast dnevne potrošnje i vršnog opterećenja zbog nepredvidivih vremenskih prilika tijekom mjeseca, ali i pojačanog utjecaja turističke sezone, stoji u mjesečnoj analizi stanja u elektroenergetskom sustavu Udruženja OIEH. Sve je jasnije kako naš elektroenergetski sustav nema dovoljno proizvodnih kapaciteta koji bi podmirili potrošnju u ljetnim mjesecima.  Zbog povećanje potrošnje u srpnju smo bili primorani uvoziti električnu energiju.

Zbog izrazito visokih temperatura u prvoj polovici mjeseca trošili smo ogromne količine električne energije za hlađenje. Tako je 17. srpnja između 14 i 15 sati u Hrvatskoj zabilježen ovogodišnji rekord u potrošnji električne energije, iznosio je čak 3167 MWh. Ovo je i najveći rekord u potrošnji u jednom satu otkad postoje mjerenja sofisticiranom opremom. Apsolutni rekord u jednom satu odnosio se i na najveće opterećenje sustava.

Ostvarena je izrazito velika proizvodnja hidroelektrana, posebno akumulacijskih HE iz dotoka vode i pražnjenja akumulacija.  Termoelektrane na plin su tijekom srpnja ostvarile veliku proizvodnju zbog smanjenja dotoka vode za HE. Zbog uravnoteženja satne bilance bilo je potrebno uvoziti značajne količine električne energije i to čak 265 GWh, dok je maksimalni satni uvoz iznosio 1.451 MWh/h.

Nuklearna elektrana Krško radila je snagom 1,4% manjom od nominalne. Vjetroelektrane su ostvarile ispodprosječnu proizvodnju, dok su sunčane elektrane zabilježile visoku razinu proizvodnje ponajviše zahvaljujući sve većem broju novoinstaliranih kapaciteta.    

RHE VElebeit van pogona, vjetroelektrane podbacile

Reverzibilna hidroelektrana Velebit bila je cijeli mjesec izvan pogona, a zbog velikog sadržaja vode u akumulacijama sustav je imao dovoljno resursa fleksibilnosti za usluge sustava i usluge uravnoteženja na strani proizvodnje. 

Da smo, primjerice, u srpnju imali dodatnih 1.700 MW sunčanih elektrana ili 1.780 MW vjetroelektrana, ne bismo trebali uvoziti električnu energiju i imali bismo uravnoteženu elektroenergetsku bilancu. Iako su sunčane elektrane napokon prešle 2% u proizvodnom miksu, tu činjenicu je zasjenio veliki uvoz električne energije koji je u srpnju činio 15,7% raspoložive energije za potrošnju.

Ukupna proizvodnja vjetroelektrana u srpnju je iznosila 114.846 MWh, a faktor korištenja snage bio je 15,7%. Prosjek za mjesec srpanj u razdoblju od 2011. do 2022. iznosio je oko 20,0 %, što faktor korištenja snage VE u srpnju svrstava među najlošije.

TAGOVI