Vodeće domaće energetske tvrtke zajedno u vodikovoj energetici

Autor: B.L. Objavljeno: 18.12.2020. 🕜 08:37 Lokacija: Zagreb

Plinacro i HEP potiču ulazak vodika na energetsku kartu Hrvatske i Europe

Predsjednici Uprava Plinacra i HEP-a potpisali su Memorandum o razumijevanju u vezi s aktivnostima na projektima proizvodnje i transporta vodika. Time su čelnici dviju vodećih domaćih energetskih tvrtki pokazali namjeru za suradnjom radi povezivanja planova razvoja vodikovih energetskih tehnika i mreža za transport i distribuciju vodika.


U skladu s europskim ciljevima

U skladu s ciljevima Europske unije i očekivanom dekarbonizacijom gospodarstva, Plinacro i HEP su pokazali svoju predanost stvaranju preduvjeta za razvoj infrastrukture za proizvodnju i transport vodika. Potencijal vodika, a posebice onog koji je proizveden elektrolizom, električnom energijom iz obnovljivih izvora, osnova je za dekarbonizaciju industrije i prometa. Stoga je nužno postaviti zdrave temelje za razvoj sve važnijeg energenta u budućem europskom energetskom miksu. Uz to, jačanje veza u energetici, bilateralna poslovna suradnja i multidisciplinarni pristup osmišljavanju strategija razvoja vodikovog lanaca vrijednosti u bliskoj će budućnosti osigurati razvoj tržišta vodika u Hrvatskoj, a suradnja će biti usmjerena i na uklanjanje zakonodavno-regulatornih prepreka i pripremu ključnih dokumenata, smjernica i mjera radi stvaranja usklađenih standarda za tržište vodika.

Naime, EU je postavio ambiciozne klimatske i energetske ciljeve do 2030., koji čine ključne i nužne referentne točke na putu prema ugljičnoj neutralnosti Europskoj do 2050. godine. U skladu s postavkama Pariškog sporazuma i Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/2020), aktivno sudjelovanje cijele hrvatske energetike osigurat će investicije u čiste energetske tehnike i lance vrijednosti. Tako će se stvoriti preduvjeti za priključivanje na europsku infrastrukturu i zadovoljavanje potreba budućeg europskog tržišta vodika.


Oporavak gospodarstva i energetska tranzicija u prvom planu

Prema Europskom planu oporavka, ulaganja u vodikovu energetiku potiču održivi razvoj i otvaranje konkurentnih poslova koji će biti ključni za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa i nastavak energetske tranzicije. Zajedničko ispitivanje mogućnosti i razvoj pilot-projekata poslužit će kao podloga za prijavu projekata na odobrenje Europskoj komisiji, sukladno europskim pravilima o državnim potporama, a posebice za Važne projekte od zajedničkog europskog interesa (IPCEI), Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), Inovacijski fond i dr., izvijestio je Plinacro.

TAGOVI