Završena aukcija za prodaju energije iz Eko bilančne skupine

Autor: N.D. Objavljeno: 28.04.2021. 🕜 13:00 Lokacija: Zagreb

Velik rast cijene električne energije na godišnjoj aukciji za 2022.

HROTE je izvijestio o održanoj godišnjoj aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne skupine u 2022. Na aukciji je sudjelovalo devet sudionika, a nudio se bazni profil od 60 eura MWh/h, što je i prodano. Broj odabranih sudionika aukcije na koncu je uključio četiri sudionika a prosječna ponderirana prodajna cijena iznosi 62,21 euro MWh/h. 

Na posljednjoj godišnjoj aukciji energije iz EKO bilanče skupine, koja se održala u studenom 2020. za 2021. godinu prodavalo se 110 MWh/h a prosječna ponderirana cijena iznosila je 46,84 eura/MWh, dok je na kvartalnoj aukciji za 2021. prodano 20 eura/MWh po prosječnoj ponderiranoj cijeni 47,53 eura/MWh. Prihodi od prodaje energije iz EKO bilančne grupe su prihod HROTE-a i služe za isplatu poticaja povlaštenim prizvođačima

TAGOVI