Plin će u SAD-u ove godine nadmašiti ugljen

Autor: N.D. Objavljeno: 17.03.2016. 🕜 11:36 Lokacija: Washington (SAD)

Plin od ove godine počinje dominirati u energetskom miksu SAD-a

Ugljen je desetljećima bio dominantni izvor za proizvodnju električne energije u Sjedinjenim Američkim državama, no novi EIA-in kratkoročni energetski outlook procjenjuje da će 2016. biti prva godinu u kojoj će proizvodnje energije iz plina nadmašiti proizvodnju iz ugljena na godišnjoj razini. Prirodni plin prvi je puta na mjesečnoj bazi nadmašio ugljen u travnju 2015., a lani je udjel proizvodnje iz plina i ugljena uglavnom bio podjednak, odnosno svaki od izvora osiguravao je zadovoljavanje trećine potreba za energijom u toj zemlji. Računa se da će ove godine plin zadovoljiti 33% potreba, ugljen 32%, dok će udjel obnovljivih izvora ne računajući hidroelektrane porasti na 8%, a uključujući hidroelektrane iznosit će 6%. 

TAGOVI