Mijenja se naknada za opskrbu plinom

Autor: N.D. Objavljeno: 21.03.2016. 🕜 13:52 Lokacija: Zagreb

Drugačiji obračun fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina

HERA je prošli tjedan održala četverodnevno savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Taj će dokument danas biti usvojen na Upravnom vijeću. Prijedlogom Metodologije mijenja se način određivanja troška opskrbe plinom, koji se sastoji od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom i iznosa fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom. Naime, do sada se, sukladno Metodologiji, varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom izračunavao u iznosu od 6,5% jediničnog troška nabave plina i prema važećoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu, a iznosi 0,0149 kn/kWh. Prijedlogom Metodologije predlaže se odrediti varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom na razinu od 0,0149 kn/kWh. Na taj način se varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom više ne bi mijenjao s promjenom jediničnog troška nabave plina, te bi bolje odražavao troškove obavljanja djelatnosti opskrbe plinom u obvezi javne usluge. Iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom, sukladno Metodologiji, definiran je kao 10% fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina za pojedini tarifni model a kretat će se od 1 kune za TM1 do 50 kn za TM12.

TAGOVI