Plinsko tržište ima jednog distributera manje

Autor: B.L. Objavljeno: 30.07.2020. 🕜 09:48 Lokacija: Virovitica

HEP Plin je dovršio pripajanje Plin Vtc-a

Nakon što je još početkom 2019. godine od jedinica lokalne samouprave preuzeo 100%-tni udio u virovitičkom operatoru plinskog distribucijskog sustava Plin Vtc, HEP Plin sada je posve pripojio do sada samostalnu tvrtku. Tako je završen još jedan od u posljednje vrijeme sve učestalijih procesa preuzimanja i spajanja na hrvatskom plinskom tržištu. 

Od 1.7.2020. godine Plin Vtc prestao je poslovati kao samostalna pravna osoba i dalje će poslovati kao Pogon Virovitica u sastavu HEP Plina. Dosadašnja koncesijska prava za obavljanje distribucije plina na području Virovitice i okolnih naselja i općina Virovitičko-podravska županija prenijela je na HEP Plin. Isto tako, svi ugovori o opskrbi plinom koji su zaključeni s Plin Vtc-om preneseni su na HEP Plin.

TAGOVI