Nova kotlovnica u najvećoj hrvatskoj solani

Autor: Vinko MATUŠA, dipl. oec. Objavljeno: 31.10.2013. 🕜 12:26 Lokacija:

Kako bi proizvodnja ekološkog proizvoda kao što je morska sol bila u cijelosti ekološka, Solana Pag odlučila se na ulaganje u zamjenu postojeće kotlovnice ložene mazutom novom kotlovnicom u kojoj se kao energent koristi šumska biomasa.

Početkom srpnja ove godine u najvećem hrvatskom proizvođaču morske soli, Solani Pag na otoku Pagu, tvrtka TPK Orometal je u pogon pustila parnu kotlovnicu loženu drvenom sječkom. To je prvo postrojenje koje je TPK Orometal u cijelosti proizveo, montirao i pustio u pogon na području Hrvatske, a cijeli je posao izveden u suradnji s partnerima iz Slovenije, uz udio domaće proizvodnje veći od 85%. Ujedno, to je i prva industrijska parna kotlovnica ložena drvenom sječkom za tehnološke potrebe proizvodnje u Hrvatskoj.


Pogled na zgradu nove kotlovnice u Solani Pag...


... i u njezinu unutrašnjost

Vrhunska ugrađena oprema

U sklopu postrojenja su isporučeni i ugrađeni: pužni transporteri za transport sječke od iverača do dnevnog silosa, oprema dnevnog silosa te pužni transporteri za transport sječke u ložište, ložište, parni kotao, ekonomajzer, multiciklon, termička i kemijska priprema vode, kompletan cjevovod, dimnjak te kompletan nadzorno-upravljački sustav cijelog postrojenja.
Ložište kotla za izgaranje sječke izvedeno je kao predložište i montirano pred parnim kotlom. Sastavljeno je od čelične kostrukcije, pomične rešetke s kolicima i hidrauličnim pogonom, lijevanih rešetki koje se ugrađuju na pomičnu rešetku, ozida i šamota za toplinsku izolaciju i zaštitu čelične konstrukcije, ventilatora primarnog i sekundarnog zraka, recirkulacijskog ventilatora, zračnih kanala te sustava za automatsko otpepeljavanje ložišta.
Parni kotao ima sljedeće karateristike:
• maksimalni trajni kapacitet: 11 t/h
• maksimalni povremeni kapacitet: 12 t/h
• minimalni trajni kapacitet: 3 t/h
• radni tlak na izlazu: 11,0 bar (pretlak)
• maksimalni tlak: 13,0 bar (pretlak).

U kotao je ugrađena plamenica i dva prolaza dimnih cijevi. Ugrađena je kompletna oprema za bezopslužni pogon prema EN 12 953. Kotao je konstruiran tako da se maksimalno iskorištava energija dimnih plinova te je učinkovitost vrlo visoka: 91%. Tome doprinosi i ekonomajzer koji dodatno hladi dimne plinove. I parni kotao i ekonomajzer su opremljeni automatskim sustavom za čišćenje dimnih cijevi, tj. ispuhivačem pepela. Multiciklon čija je funkcija izdvajanje krutih čestica iz dimnih plinova posao odrađuje besprijekorno pa su mjerenja emisije pokazala razinu od 31 mg/m3.
Svakako treba naglasiti da je cijelo parno postrojenje potpuno automatizirano te ne zahtijeva prisutnost osoblja tijekom redovnog rada.


Sustav za dovod sječke do ložišta

Projekt izveden u rekordnom roku

Cijeli je projekt izveden u rekordno kratkom roku. Naime, Solana Pag i TPK Orometal su ugovor potpisali u prosincu 2012, a postrojenje je pušteno u pogon 1. srpnja 2013. godine. U tome je vremenu projektirana i proizvedena kompletna oprema, provedena njezina montaža, šamotiranje ložišta, povezivanje cjevovodima, povezivanje elektroinstalacija i parametriranje te puštanje u pogon.
Konačno, treba istaknuti da su troškovi za energiju sniženi oko tri puta u odnosu na ranije godine, kada je kao energent korišten mazut. Samim time osiguran je uspješni nastavak proizvodnje u Solani Pag.


Prvo potpaljivanje kotla u srpnju ove godine

TAGOVI