Prva zgrada u Hrvatskoj s certifikatom LEED

Autor: Vilijam BANKO, dipl. ing. i Damir VANĐELIĆ, dipl. ing., MBA Objavljeno: 07.10.2013. 🕜 16:32 Lokacija:

Novi poslovni centar Adris Grupe u Zagrebu prostire se na 22 850 m2 na 11 etaža, od čega dvije podzemne, gdje se nalazi parkiralište s 264 parkirna mjesta za zaposlenike i posjetitelje. Riječ je o prvoj zgradi u Hrvatskoj koja je pred dobivanjem američkog certifikata zelene gradnje LEED.

Gradnja Poslovnog centra Adris grupe u Ul. Vatroslava Jagića u Zagrebu dovršava se u skladu s planovima pa se prvi zaposlenici u novoizgrađene urede očekuju u zgradi u prvom tromjesečju 2014. godine. Inače, gradnja te, po mnogočemu posebne uredsko-poslovne zgrade u Hrvatskoj, započela je 2011. godine, pri čemu su glavni izvođači radova tvrtke Kamgrad i KFK Tehnika.

Novi poslovni centar sastoji se od devet nadzemnih i dvije podzemne etaže namijenjene garažama. Na dva kata nalazit će se poslovni prostori Adris Grupe i Tvornice duhana Zagreb, a ostali su katovi namijenjeni za iznajmljivanje. Ukupna neto korisna površina ureda iznosi oko 11 000 m2, garaža 3800 m2, a još oko 5700 m2 čine zajednički prostori.


Ilustracija 1 - Pogled na dio pročelja

Prva 'zelena' poslovna zgrada u Hrvatskoj

Valja napomenuti da se radi o prvom 'zelenom' korporativnom sjedištu neke hrvatske tvrtke. Naime, kao društveno odgovoran investitor, Adris Grupa novi poslovni centar u Zagrebu projektira i gradi na ekološki način, što osigurava malu potrošnju energije i emisije u okoliš, uz iznimno puno zelenila. U skladu s time, pred dovršetkom je postupak certifikacije prema poznatom američkom certifikacijskom sustavu 'zelene gradnje' LEED. Prvi korak u tom postupku bila je tzv. precertifikacija, kojom je određeno kako se zgrada treba projektirati i graditi da ispunjava zahtjeve LEED-a, a zatim je Američkom vijeću za zelenu gradnju (AGBC) poslana opsežna dokumentacija kao dokaz da je zgrada projektirana i sagrađena točno prema zahtjevima LEED-a. No, certifikat LEED osigurava građenje i korištenje u skladu s načelima 'zelene gradnje' i daje sveobuhvatan pristup očuvanju okoliša učinkovitim korištenjem prirodnih resursa (energije, vode i svjetlosti). Uz to, osim što se moraju ispuniti visoki kriteriji za energetski učinkovitu zgradu, pet godina nakon gradnje se moraju redovito dostavljati podaci o potrošnji vode i električne energije.
Konačno, treba reći da je takva gradnja za oko 10% skuplja od uobičajene, no s pravom se može očekivati da će budući najmoprimci i partneri prepoznati i cijeniti vrijednost takvog pristupa, na osnovi vrijednosti prostora ili prepoznavanjem Adrisovog pristupa aktualnim društvenim temama, dok će dobivanje certifikata za zdravu i ugodnu okolinu svakako pozitivno utjecati na zaposlenike, njihovu motivaciju


Ilustracija 2 - Direktor Abilije, Adrisove tvrtke za upravljanje nekretninama, Damir VANĐELIĆ, dipl. ing., MBA pojasnio je razloge za dobivanje certifikata LEED...

Što, zapravo, znači da je neka zgrada 'zelena'?

Certifikat LEED označava 'vodstvo u ekološkom i energetskom projektiranju' (eng. leadership in enviromental and energy design). Uvelo ga je i dodjeljuje Američko vijeće za zelenu gradnju (AGBC), a njime se propisuje način i promišljanje kako se zgrada projektira, gradi, koristi i održava diljem svijeta. Pri tome se također promatra njezin sveukupan utjecaj na okoliš i ljude tijekom cijelog procesa izbora lokacije te njezinog projektiranja, izvođenja i korištenja. Konačno, njime se promiče i pomaže da se energenti učinkovito koriste, odabiru ekološki materijali i poboljšavaju unutarnji uvjeti za rad, sigurnost i zdravlje zaposlenika.


Ilustracija 3 - ... a rukovoditelj održavanja i energetike u Abiliji, Vilijam BANKO, dipl. ing. prikazao je sve što je bilo potrebno zadovoljiti da bi se on ishodio...

Kako se provodi ocjenjivanje prema LEED-u?

  Sustav ocjenjivanja u obzir uzima više čimbenika kao što su:
 • održiva lokacija
 • učinkovito korištenje vode
 • energija i atmosfera
 • materijali i resursi
 • uvjeti u interijeru (kvaliteta zraka, osvjetljenje, sigurnost i ugodnost rada zaposlenika)
 • inovacija i dizajn
 • regionalni prioritet
  Pri tome zgrada može biti certificirana na četiri razine: certificiran objekt te srebrni, zlatni i platinasti certifikat. No, da bi se uopće dobio bilo kakav certifikat, mora biti zadovoljeno šest osnovnih preduvjeta:
 • procedure za puštanje u rad opreme
 • energetske performanse zgrade (norme prema ASHRAE-u)
 • ekološka prihvatljivost radnih tvari
 • skladištenje i skupljanje otpada
 • minimum količine i kvalitete svježeg zraka
 • kontrolirane zone za prostore za pušenje
 • Pri ocjenjivanju se može koristiti načelo 'core & shell', što znači ocjenjivanje ovojnice, konstrukcije i glavnih sustava zgrade, što se primjenjuje na zgrade koje imaju 'roh-bau' razinu dovršenosti. Tada se procjenjuje i ocjenjuje kompletnost projektne dokumentacije u fazi projektiranja te izgrađen objekt, uključujući sve sustave puštenim u rad, tijekom građenja, ali i prije i tijekom puštanja u rad pojedinih sustava.


  Ilustracija 4 - ... dok je o samoj građevini i njezinom arhitektonskom rješenju nešto više rekao arhitekt Ivica PLAVEC, dipl. ing.

  Osnovni čimbenici ocjenjivanja prema LEED-u?

  Održiva lokacija je čimbenik koji podrazumijeva da se zgrada nalazi na u rbanoj lokaciji, prometno povezanoj javnim prijevozom, pri čemu se u obzir uzima i mogućnost poticanja korištenja alternativnih načina prijevoza i vozila sa smanjenom emisijom, ali i zelene površine u neposrednoj okolici zgrade i unutar nje.
  Kada se radi o smanjenju potrošnje vode, tim se čimbenikom promiče primjena i ugradnja štedljivih sanitarnih elemenata koji smanjuju potrošnju vode, ali se također propisuju maksimalni protoci za slavine, tuševe i zahode s ciljem smanjenja potrošnje vode. Konačno, rade se procjene ušteda na potrošnji vode.
  Čimbenik energije i atmosfere podrazumijeva izradu energetskog modela, odnosno simulacije cjelogodišnje potrošnje energije u zgradi. Uz to, u obzir se uzima i puštanje u rad, odnosno potrebne kontrole i procedure prije i pri puštanju u rad opreme i sustava. Konačno, bitan je plan mjerenja i ovjeravanja (eng. measurement i verification plan), što znači kontinuirano praćenje potrošnje svih energenata.
  Dakako, nužan je i centralni nadzorni upravljački sustav u zgradi, a kako bi se svi parametri mogli pratiti, tu je i 'Green Building Monitor'.
  Kada je riječ o materijalima i resursima, pri ocjenjivanju se uzima u obzir je li zgrada građena uz primjenu materijala regionalnog porijekla ili materijala s udjelom oporabljenih tvari, ali i kako je riješena oporaba otpada.

   Konačno tu su i uvjeti i interijeru koje treba zadovoljiti kao što su:
  • ventilacija (minimum i kvaliteta svježeg zraka)
  • temperaturni uvjeti
  • dostupnost dnevnog svjetla, zbog čega se izvodi simulacija (jer 75% prostora mora zadovoljiti točno određene uvjete)
  • korištenje materijala s neštetnim sastojcima.

  Rezultati 'zelenih zgrada'

   Realni rezultati 'zelenih' zgrada u odnosu na konvencionalne pokazuju njihove značajne prednosti kao što su:
  • za 25% manja potrošnja energije
  • za 10% manja potrošnja vode
  • za 20% niži troškovi održavanja
  • za 25% veće zadovoljstvo zaposlenika
  • za 30% manje emisije u zrak
  Video prikaz - Više o samom projektu poslovne zgrade Adrisa i procesu certificiranja pogledajte u videu...


TAGOVI