Već četvrti put o daljnjoj plinofikaciji Hrvatske!

Autor: Objavljeno: 09.10.2013. 🕜 10:59 Lokacija:

Iako je u Zadru priključivanje kućanstava na prirodni plin započelo več prije godinu i pol, a do sada se priključilo i nekoliko velikih potrošača, čini se da većeg zanimanja za plin (ipak) nema. Slično je i sa Splitom, gdje je magistralni plinovod stigao do Dugopolja, ali još nijedan priključak u tamošnjoj gospodarskoj zoni nije izveden. Zašto je to tako i što još sve treba učiniti kako bi korisnici u Dalmaciji (ali i u Lici, Gorskom kotaru i Istri) prepoznali prirodni plin kao ekološki, ali i ekonomični energent, moći će se doznati na još jednoj Plinskoj energetskoj konferenciji, u Podstrani pokraj Splita, 14. i 15. studenoga ove godine.

Plinska energetska konferencija 2013.

  • vrijeme održavanja: 14. i 15. studenoga 2013. godine
  • mjesto održavanja: Podstrana, hotel 'Le Méridien Lav'
  • organizator: ENERGETIKA MARKETING
  • e-mail: pek@ege.hr
  • internet: www.em.com.hr/pek

Plinofikacija kao nit vodilja

Prva Plinska energetska konferencija održana je u studenom 2007. godine u Podstrani pokraj Splita i odmah je privukla veliku pozornost stručne, ali i šire javnosti zbog svoje osnovne teme, plinofikacije još neplinoficiranih dijelova Hrvatske. U skladu s time, zanimanje za Konferenciju raslo je u narednim godinama, čemu se ne treba mnogo čuditi jer su u posljednjih pet godina uistinu ostvareni golemi koraci u hrvatskom plinskom gospodarstvu, a i plin je konačno stigao do Istre, Gorskog kotara, Like i Dalmacije. Uostalom, to su potvrdile i naredne dvije Konferencije, održane 2009. i 2011. godine.

Naime, Plinske energetske konferencije su i zamišljene kao mjesta za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji se na neki način bave plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom, a posebice svih koji sudjeluju u projektima plinofikacije kao što su stručnjaci iz energetskih i plinskih tvrtki, konzultanti i investitori, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, dužnosnici nadležnih državnih tijela i ustanova te nadležnih tijela lokalne samouprave, znanstvenici i istraživači s visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi. Tako je na dosadašnjim Konferencijama razmatrana problematika daljnje plinofikacije Hrvatske (tj. Dalmacije, Like, Gorskog kotara i Istre), a u vezi s time i razvoja cijelog hrvatskog plinskog gospodarstva. Isto tako, bilo je riječi i o cijenama i tarifnim sustavima u plinskom gospodarstvu, o primjeni ukapljenog naftnog plina (iako se čini da je ta tema danas pomalo zaboravljena!), ali i o spajanju hrvatskog na plinske sustave susjednih zemalja te na međunarodne projekte plinovoda kao što su Južni tok, Nabucco (u međuvremenu napušten) ili Transjadranski i Jadransko-jonski plinovod. Dakako, nije zaboravljena ni 'vječna tema' hrvatskog plinskog gospodarstva, a to je gradnja terminala za prihvat ukapljenog prirodnog plina na hrvatskoj obali Jadranskog mora. Uz to, na dvije posljednje Konferencije sudionici su imali prigodu obići dva reprezentativna objekta u Splitu, koji će se nakon što bude izgrađena distribucijska mreža, priključiti na prirodni plin: Sveučilišnu knjižnicu i Spalladium Arenu.

O čemu će biti riječi (i) ove godine?

U 2013. godini uslijedit će manja organizacijska promjena u programu Konferencije. Naime, drugoga dana Konferencije, nakon uvodnog bloka stručnih izlaganja posvećenih upravo radovima na plinofikaciji Dalmacije, uslijedit će stručni obilazak jednog od važnih objekata u sklopu projekta plinofikacije Dalmacije.

U prvoj tematskoj cjelini prvoga dana Konferencije podnaslovljenoj 'Aktualno stanje hrvatskog plinskog gospodarstva', nakon uvodnih izlaganja predstavnika Ministarstva gospodarstva o strategiji daljnjeg razvoja plinskog gospodarstva i predstavnika EVN Croatia Plina, uslijedit će izlaganja predstavnika vodećih tvrtki iz plinskog gospodarstva te nadležnih državnih tijela i ustanova o stanju razvoja plinskih projekata u Hrvatskoj i zemljama u okruženju te ulozi energetskih regulatora i operatora tržišta u novim uvjetima na tržištu plina. U sljedećoj tematskoj cjelini, 'Sigurnost opskrbe hrvatskog plinskog gospodarstva', koja je posvećena stanju plinofikacije i strategiji razvoja opskrbe i distribucije plina te djelatnosti i poslovanje distributera i opskrbljivača plinom, riječ će dobiti predstavnici operatora distribucijskih sustava i opskrbljivača plinom te nadležnih državnih tijela i ustanova. Konačno, u posljednjoj tematskoj cjelini prvoga dana, pod naslovom 'Plin kao ekonomičan i ekološki energent', bodeći projektati predstavit će prednosti primjene prirodnog plina, odnosno bit će prikazano nekoliko izvedenih objekata koji koriste plin kao energent s tehničkom i ekonomskom analizom isplativosti njegove primjene, moguća tehnička rješenja za primjenu plina za razne objekte te mogućnosti i tehnička rješenja za primjenu plina za hlađenje i klimatizaciju. Nastavljajući se na to, predstavnici proizvođača plinske opreme i uređaja prikazat će najsuvremenija rješenja za primjenu plina za grijanje i pripremu potrošne tople vode, uz analizu isplativosti uvođenja plina te njegove ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na druge energente. Dakako, nakon svake tematske cjeline predviđena je diskusija.
Kao što je spomenuto, drugi dan Konferencije započet će izlaganjima predstavnika EVN Croatia plina pod zajedničkim naslovom 'Plin je stigao u Dalmaciju), pri čemu će biti riječi o aktualnom stanju plinofikacije Zadra i Zadarske županije, o problemima pri plinofikaciji Dalmacije i mogućnostima za njihovo rješavanje te o daljnjim planovima gradnje distribucijske mreže u Dalmaciji (u Splitu, Šibeniku).

Stručno usavršavanje

Kao i kod svih stručnih skupova koje organizira ENERGETIKA MARKETING, nositelj programa stručnog usavršavanja i na 4. plinskoj energetskoj konferenciji će biti Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Konferenciji ostvarit će bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

S koliko će se bodova bodovati sudjelovanje na Konferenciji, bit će određeno nakon što bude odobren Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 1. studenog 2013. - 31. listopada 2014. godine. Uz to, valja spomenuti da će potvrdu o sudjelovanju na Konferenciji i stjecanju novih znanja i vještina također dobiti svi sudionici koji to zatraže.

Galerija slika

TAGOVI