Rasvjeta mora biti učinkovita!

Autor: Objavljeno: 06.09.2013. 🕜 12:02 Lokacija:

Ove je godine došlo vrijeme za još jedan stručni skup, a to je Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti. Naime, ove je godine Hrvatska postala 28. članica Europske unije, što znači i nove zadatke, među kojima je i usklađivanje cjelokupne energetske politike s europskom, što podrazumijeva i zamjenu neučinkovite javne rasvjete. Upravo je to razlog za novu Konferenciju, za koju se već sada s pravom očekuje da će privući veliko zanimanje stručne javnosti.

Učinkovita rasvjeta 2013.

Zašto još jedan stručni skup?

Ove je godine vrijeme je za još jedan stručni skup. Riječ je o Konferenciji o energetski učinkovitoj rasvjeti.

Zašto? Kao prvo, ove je godine Hrvatska postala 28. članica Europske unije, što pred Hrvatsku predstavlja nove zadatke, a jedan od njih je i uskladiti cjelokupnu energetsku politiku s europskom, što znači i zamjenu sve dotrajale i neučinkovite javne rasvjete, svojevrsnog 'gutača energije', suvremenom, energetski učinkovitom. U skladu s time, i najavljene Izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu idu u tom smjeru i njima se uvodi takva obveza za sve jedinice lokalne uprave i samouprave. Uz to, zamjena zastarjelih rasvjetnih tijela nije nužna samo kada je riječ o javnoj rasvjeti, već ona predstavlja velike potencijale za smanjenje potrošnje energije, a time i za goleme uštede i kada se radi o rasvjeti stambenih, poslovnih i javnih zgrada, ali i industrijskih objekata.

U skladu s time, već se sada može procijeniti veliki gospodarski potencijal u tom području. Naime, očekuje se da bi ukupna ulaganja samo u zamjenu javne rasvjete širom Hrvatske mogla dosegnuti i 2 milijarde kuna! Ako se tome pribroje i projekti za poboljšanje i osuvremenjavanje rasvjete u zgradarstvu i industriji, moglo bi se reći da se radi o ulaganjima o više milijardi eura!

Sve to, dakako, postavlja nove zahtjeve pred državna i lokalna tijela i ustanove, ali i odličnu priliku za brojne poduzetnike.

Što se može očekivati od nove Konferencije?

Zbog svega spomenutog, Konferencija će biti iznimna prigoda da predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova te jedinica lokalne uprave i samouprave, ali i predstavnici gospodarstva kao što su proizvođači i trgovci opremom, projektanti i instalateri, vlasnici i upravitelji objekata, održavatelji zgrada, investitori i sl. na jednom mjestu dobiju odgovore na sva bitna pitanja.

Tako će na ovogodišnjoj Konferenciji, između ostalog, pojasniti i koje sve vrste učinkovite rasvjete danas na svijetu postoje i koji su najvažniji proizvođači takve opreme te što nude na hrvatskom tržištu i pod kojim uvjetima. Isto tako, prikazat će se koje su prednosti i nedostaci sve češće korištene rasvjete sa svijetlećim diodama (LED) i objasniti zašto je javnost pokazuje sve veće zanimanje za takvu rasvjetu te podrobno predstaviti postupak tehničko-ekonomske analize pojedinih rasvjetnih sustava. Dakako, bit će riječi i o promjenama koje donose Izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali i kako riješiti problematiku davanja koncesija i na koji rok, kada je riječ o javnoj rasvjeti. Naravno, ne smije se zaboraviti ni financiranje takvih projekata pa će se dati odgovori i na pitanja kako financirati projekte te što nude (sve brojnije!) ESCO-tvrtke i pod kojim sve uvjetima i koji sve modeli financiranja postoje na osnovi javno-privatnog partnerstva. Konačno, prikazat će se i nekoliko najznačajnijih ostvarenih projekata, kako bi se potvrdilo da sve to, zapravo, itekako ima smisla.

Hoće li biti bodovanja za stručno usavršavanje?

Kao i kod svih drugih stručnih skupova koje organizira ENERGETIKA MARKETING, i ovaj put nositelj programa stručnog usavršavanja bit će Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Konferenciji ostvarit će bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

S koliko će se bodova bodovati sudjelovanje na Konferenciji bit će određeno naknadno, odnosno nakon što bude odobren Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera strojarstva i drugih obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 1. studenog 2013. - 31. listopada 2014. godine. Uz to, valja spomenuti da će potvrdu o sudjelovanju na Konferenciji i stjecanju novih znanja i vještina također dobiti svi sudionici koji to zatraže.

Galerija slika

TAGOVI