EE otpad: Hrvatska blago iznad EU prosjeka

Autor: B.O. Objavljeno: 05.04.2019. 🕜 10:50 Lokacija: Luxembourg

Švedska na vrhu, a Rumunjska na začelju ljestvice

Električni i elektronički otpad složena je mješavina materijala i komponenti koji mogu uzrokovati velike ekološke i zdravstvene probleme ako se njima ne upravlja na odgovarajući način. Stoga se ulaže znatan napor u poboljšanje prikupljanja, obrade i recikliranja elektroničkih uređaja na kraju njihovog vijeka trajanja. 

Eurostat, statistički ured Europske unije, objavio je kako se procjenjuje da je u EU u 2016. prikupljeno 8,9 kilograma EE otpada po stanovniku, što je povećanje od 25 posto tijekom pet godina, od 2011. 

Zlatna sredina 

Ukupna količina otpadne električne i elektroničke opreme prikupljene u državama članicama EU-a u 2016. znatno se razlikuje i kreće se od 1,6 kilograma po stanovniku u Rumunjskoj do 16,5 kilograma u Švedskoj. Hrvatska se, može se reći, nalazi u zlatnoj sredini, jer je u nas u 2016. godini prikupljeno 9,3 kilograma EE otpada per capita. 

Razlika u prikupljenim iznosima rezultat je različitih razina potrošnje električne i elektroničke robe, te onih u izvedbama postojećih sustava skupljanja otpada. Više od polovice (55,6 posto) ukupnog EE otpada koji je prikupljen u 2016. otpada na velike kućanske aparate. Slijede IT i telekomunikacijska oprema (14,8 posto), potrošačka oprema/fotonaponski paneli (13,5 posto) i mali kućanski aparati (devet posto). Preostalih 7,2 posto EE otpada su električni alati, rasvjeta, igračke i sportska opremu.

TAGOVI