EU nastavlja forsirati upotrebu kontroverznog pesticida glifosata

Autor: N. D. Objavljeno: 26.09.2023. 🕜 12:55 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Prskanje nasada pesticidima (izvornik: Paul Grebliunas / Getty)

• pesticidi, glifosat, poljoprivreda
    Izvor: Paul Grebliunas / Getty

Da bi neki prijedlog Europske komisije bio odbačen potrebna je velika većina, koju je teško sakupiti

Izvršno tijelo EU-a podnijelo je u utorak 20. rujna državama članicama nacrt uredbe, predviđajući ponovno odobrenje kontroverznog pesticida glifosata za tržište EU-a nakon 15. prosinca ove godine, kada trenutno odobrenje istječe. Europska komisija predložila je obnovu odobrenja glifosata – široko korištenog i kontroverznog herbicida – na razdoblje od 10 godina, uz brojna ograničenja.

Riječ je o najšire primijenjivanom pesticidu kojim se suzbija korov. Veći broj medicinski studija utvrdio je da je prisutan u organizmu životinja i ljudi, preko hrane. Temeljem više istraživanja sumnja se da dovodi do niza zdravstvenih problema, kroničnih i autoimunih bolesti, raka, smanjena plodnosti i sl. jer navodno utječe na mikrobiom tla i posredno i na crijevni mikrobiom zbog navodnog antibiotskog djelovanja.  

Nevladine udruge diljem svijeta lobiraju godinama za zabranu glifosata kojeg proizvode najveće kemijske kompanije u EU i SAD-u te diljem svijeta. Nedavno je Agencija za sigurnost hrane EU-a (EFSA) zaključila da nikakvi "kritični problemi" nisu povezani s upotrebom glifosata, ali da praznine u podacima „ne dopuštaju zaključke o nizu aspekata, uključujući ekotoksikologiju tvari i posebno rizik sisavcima“. Dok su mnogi kritičari glifosata tvrdili da ove praznine znače da znanstvena osnova za ponovno odobrenje glifosata nije dovoljna, izvršna vlast EU-a došla je do drugačijeg zaključka.

 
Hrvatska tradicionalno za glifosat

 

Hrvatska je uvijek podržavala njegovu primjenu. Međutim, Euractiv piše da će Austrija glasovati protiv prijedloga EK da se obnovi odobrenje glifosata, potvrdilo je u ponedjeljak tamošnje ministarstvo poljoprivrede. U Njemačkoj, zeleni ministar poljoprivrede Cem Özdemir rekao je za Euractiv prošli tjedan da se zalaže protiv ponovnog odobrenja i također lobira u drugim zemljama po tom pitanju.

Međutim, na kraju bi mogao biti prisiljen biti suzdržan umjesto da glasa protiv prijedloga Komisije, jer su liberali u vladi rekli da su za ponovno odobrenje. Ako se koalicijski partneri ne slažu oko EU pitanja, uobičajeno je da njemačka vlada bude suzdržana.

Međutim, velika je prepreka za zemlje EU-a da blokiraju nacrt Komisije: u konačnici, uredba se može formalno blokirati samo ako kvalificirana većina država članica glasa protiv nje. To znači da bi najmanje 55% država članica koje predstavljaju najmanje 65% stanovništva EU-a moralo ne samo biti suzdržano nego i aktivno glasovati protiv ponovnog odobrenja nacrta Komisije. Od toga smo očito vrlo udaljeni...

 

Mjere opreza

Kako bi se osigurali "prikladni uvjeti" i uzeli u obzir praznine u podacima koje je utvrdila EFSA, izvršna vlast EU-a uključila je popis aspekata na koje države članice moraju obratiti "posebnu pozornost" kada odobravaju proizvode za zaštitu bilja koji sadrže glifosat i odlučuju o mogućim ograničenjima za koristiti.

To uključuje procjenu rizika "koformulanata" - to jest, drugih tvari koje su dio recepture proizvoda uz glifosat. Ova procjena konačnog proizvoda, poput Monsantovog herbicida Roundup, u nadležnosti je država članica, jer je EU zadužena samo za odobravanje pojedinačnih djelatnih tvari.

Nacionalna regulatorna tijela također se pozivaju da razmotre potencijalni rizik od sprejanja hebricida – to jest, herbicida koji pada na biljke koje nisu ciljane – koji je u neizravnom učinku na biološku raznolikost.

Štoviše, u nacrtu uredbe navodi se da bi one trebale postaviti mjere za smanjenje rizika kao uvjet za upotrebu glifosata, uzimajući u obzir i rizik upotrebe proizvoda od strane nestručnjaka.

 

 

 

TAGOVI