Kaštijun bez neugodnih mirisa

Autor: B.O. Objavljeno: 20.07.2021. 🕜 08:24 Lokacija: Pula

Poboljšanje rada bioreaktorske plohe ŽCGO-a Kaštijun

Nakon mjesec dana intenzivnih radova, sredinom srpnja završene su aktivnosti na poboljšanju procesa rada bioreaktorske plohe Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun. 

Tim projektom je obuhvaćena priprema podloge i postavljanje sustava horizontalnog otplinjavanja, postavljanje posebne PEHD folije te detaljan pregled baklje i pripadajućih tehničkih jedinica. 

Nakon završetka navedenih aktivnosti, puštanjem baklje u rad projekt se uspješno priveo kraju, izvijestila je tvrtka za gospodarenje otpadom Kaštijun.

 

Bioplin i baklja 

Realizacijom tog projekta, koji predstavlja međukorak u uspostavi sustava otplinjavanja bioreaktorske plohe, odnosno dispozicijom drenažnih plinskih cijevi horizontalno po cijeloj površini plohe osiguran je potreban podtlak za sprječavanje emisija odlagališnih plinova u zrak, tj. širenje neugodnih mirisa. 

Prikupljeni bioplin se usmjerava na postojeću baklju. A nakon postizanja kvalitativnih i kvantitativnih parametara bioplina, on će se usmjeriti na generator proizvodnje električne energije, a što će pozitivno utjecati na energetsku bilancu ŽCGO-a. 

Inače, u Kaštijunu ističu kako su tijekom izvođenja radova osigurali nesmetano prikupljanje i obradu miješanog komunalnog otpada za Istarsku županiju.

TAGOVI