Utvrđene mjere i aktivnosti sanacije Kaštijuna

Autor: B.O. Objavljeno: 07.01.2020. 🕜 10:55 Lokacija: Pula

Planira se i rekonstrukcija MBO postrojenja

Sukladno Zaključku o Kaštijunu koji je u rujnu 2019. usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, tvrtka Kaštijun dostavila je izvješće s potrebnim tehničko-tehnološkim mjerama i planiranim, odnosno poduzetim aktivnostima s ciljem sanacije i sprječavanja pojave neugodnih mirisa. 

U dostavljenom izvješću, među ostalim, stoji kako su nakon utvrđivanja potencijalnih razloga za pojavu neugodnih mirisa određena tri osnovna smjera za grupiranje aktivnosti koje se poduzimaju ili se planiraju poduzeti, javlja Grad Pula.

 

Ugostiteljski objekti 

Jedna od navedenih aktivnosti je koordinacija u suradnji s Istarskom županijom, ostalim jedinicama lokalne samouprave i s isporučiteljima javne usluge skupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području te županije u cilju smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada s naglaskom na biorazgradivi otpad iz restorana i ugostiteljskih objekata. 

Potom, u izvješću je navedeno kako je planirana rekonstrukcija na postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada u cilju povećanja kapaciteta obrade otpada u jeku turističke sezone, kao i kapaciteta obrade i filtriranja zraka iz procesa biološke obrade, a navode se i konkretna poboljšanja u procesu rada na bioreaktorskom odlagalištu.

TAGOVI