Postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Autor: B.O. Objavljeno: 12.05.2021. 🕜 13:38 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

EK je donijela akcijski plan kao glavni rezultat Europskog zelenog plana

Europska komisija danas je donijela akcijski plan EU-a Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, koji je glavni rezultat Europskog zelenog plana i glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna Europske unije. 

On sadrži viziju za 2050. o smanjenju onečišćenja u svijetu na razine koje nisu štetne za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave, kao i mjere za ostvarenje te vizije. 

Planom se povezuju sve relevantne politike EU-a radi rješavanja problema onečišćenja i njegovog sprječavanja, s posebnim osvrtom na digitalna rješenja. Predviđa se i preispitivanje zakonodavstva EU-a kako bi se utvrdili mogući nedostaci i područja u kojima je potrebno poboljšati njegovu provedbu, priopćeno je iz EK-a.

 

Nove zelene tehnologije 

"Zeleni plan usmjeren je na očuvanje zdravog planeta za sve. Moramo intervenirati odmah kako bismo osigurali neotrovan okoliš za sve. Ovaj nas plan vodi prema ostvarenju tog cilja. Nove zelene tehnologije mogu nam pomoći u smanjenju onečišćenja i povećati poslovne mogućnosti. Europa radi i na izgradnji čišćeg, pravednijeg i održivijeg gospodarstva pridonoseći tako postizanju nulte stope onečišćenja", izjavio je izvršni potpredsjednik za Europski zeleni plan Frans Timmermans

"Onečišćenje okoliša ugrožava naše zdravlje, posebice su izložene najranjivije i socijalno ugrožene skupine, a ono je ujedno i jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti. Danas je više nego ikada prije izražena potreba za vodstvom EU-a u borbi protiv onečišćenja na globalnoj razini. S pomoću akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja stvorit ćemo zdravo životno okruženje za Europljane, pridonijeti oporavku i potaknuti prelazak na čisto, kružno i klimatski neutralno gospodarstvo", istaknuo je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius


Kemijski pesticidi 

U planu su postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja na izvoru do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. – zdravog planeta za zdrave ljude, posebice poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 posto te poboljšanja kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 posto) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 posto). 

Među tim ciljevima navodi se i poboljšanje kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 posto, smanjenje broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 posto, smanjenje broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 posto i znatnog smanjenja proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 posto.

 

Ograničavanje izvoza 

Zatim, u planu je naveden niz vodećih inicijativa i mjera, uključujući usklađivanje standardâ kvalitete zraka s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preispitivanje standardâ kvalitete vode, uključujući vode, rijeka i mora u EU-u te smanjenje onečišćenja tla i poboljšanje njegove obnove. 

Također, taj plan uključuje preispitivanje većine propisa EU-a o otpadu radi prilagodbe načelima čistog i kružnog gospodarstva, poticanje nulte stope onečišćenja uslijed proizvodnje i potrošnje te predstavljanje ljestvice stupnjeva zelene učinkovitosti u regijama EU-a radi promicanja nulte stope onečišćenja u regijama. 

Osim toga, inicijative i mjere obuhvaćaju smanjenje zdravstvene nejednakosti uzrokovane nerazmjernim djelovanjem štetnih učinaka na zdravlje (kojoj su sada izložene najranjivije skupine), smanjenje vanjskog utjecaja ekološkog otiska i onečišćenja EU-a ograničavanjem izvoza proizvoda i otpada koji stvaraju štetne i otrovne učinke u trećim zemljama, osnivanje živih laboratorija za zelena digitalna rješenja i postizanje cilja pametnog nultog onečišćenja, jačanje centara znanja EU-a za nulto onečišćenje i okupljanje dionika u okviru zajedničke platforme, kao i djelotvorniju provedbu cilja nulte stope onečišćenja u suradnji s tijelima nadležnima za okoliš i drugima.

TAGOVI