Međimurska energetska agencija (MENEA) u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 prošli tjedan je objavila Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva. 

Predmet ovog poziva je prikupljanje prijava građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije koji su suočeni s energetskim siromaštvom ili su u riziku da postanu energetski siromašni s ciljem njihovog uključivanja u implementaciju pilot projekata u sklopu kojih će se za pet izabranih obiteljskih kuća besplatno provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati s izvješćem o energetskom pregledu te izmjeriti njihove osnovne građevinske karakteristike.

 

Detaljni planovi 

Na temelju provedenih energetskih pregleda, izdanih energetskih certifikata i izvršenih mjerenja, za svaku obiteljsku kuću razradit će se detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti s prijedlogom potencijalnih tehnoloških rješenja za njihovu implementaciju te mogućim izvorima financiranja, izvijestila je MENEA

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se cjelovitim popunjavanjem online prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JuTP-ApCtjFyGHeMm1G1lT5cgphz9bkhr_1Vat4JngIXHA/viewform?usp=sf_link

Rok za podnošenje prijava je 18. lipnja.