Certifikacijska kuća URS Adriatica, dio URS (United Registrar of Systems) grupe iz Ujedinjenog Kraljevstva, uručila je Gradu Rijeci certifikat ISO 50001:2018. 

Naime, u sklopu projekta Compete4SECAP za dvije upravne zgrade Grada Rijeke uspostavljen je sustav upravljanja energijom i certificiran prema normi ISO50001:2018. Takva vrsta održivog gospodarenja energijom zahtijeva kontinuirano povećavanje energetske učinkovitosti, a time i smanjivanje troškova te pripadajućih emisija stakleničkih plinova iz gradskih potrošača energije. 

Rijeka je sa Zadrom, Velikom Goricom i Osijekom među prvim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj koje uvode sustavno upravljanje energijom prema ovoj normi. 


Energetski timovi 

Aktivnosti koje se provode jesu nadogradnja na postojeće obveze predviđene Zakonom o energetskoj učinkovitosti, a to su ponajprije donošenje lokalne politike sustavnog gospodarenja energijom, uspostava energetskih (EE) timova te praćenje i izvještavanje potrošnje električne i toplinske energije, kao i vode putem ISGE aplikacije, javlja Grad Rijeka

Uz to, planiraju se i provode netehničke mjere kao što su edukacija s ciljem promjene ponašanja zaposlenika i bolja regulacija potrošnje energije u zgradama kroz automatizaciju ili unapređenje procedura. 

Prema dosadašnjim iskustvima, procjenjuje se da će se u zgradama uštedjeti od 5-10% ukupne potrošnje energije nakon potpune primjene sustava. 

Uvođenje sustavnog gospodarenje energijom provodi se u okviru projekta Compete4SECAP čija je ukupna vrijednost 13,3 milijuna kuna, a koji se financira iz Europskog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Hrvatski partner na projektu je udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja).