U četvrtak je održano svečano potpisivanje ugovora o kupoprodaji produktovoda Opatovac - Bosanski Brod od plinskog čvora (PČ) Slobodnica do granice Hrvatske i BiH. Potpisnici Ugovora bili su Ivica Arar, predsjednik Uprave Plinacra i Branko Radošević, direktor Crodux energetike. Pored predstavnika Plinacra i Croduxa, među ostalima, potpisivanju je nazočio i generalni direktor Rafinerije Brod Anatoliy Karalyus. 

Tim ugovorom omogućiti će se opskrba prirodnim plinom krajnjeg potrošača, Rafinerije nafte Brod, dok će Plinacro, kad opskrba započne, osigurati dodatne prihode od transporta novih količina plina. Potpisivanje spomenutog ugovora rezultat je javnog natječaja, odnosno Plinacrovog poziva na dostavu ponude za kupoprodaju i prenamjenu za potrebe tržišta plinom produktovoda na dionici od PČ Slobodnica do granice RH-BiH. 

Procjena stanja produktovoda

Spomenutom je prethodilo potpisivanje ugovora između Plinacra i Croduxa o procjeni stanja produktovoda, u rujnu 2017 godine. Ugovorom je bilo predviđeno ispitivanje produktovoda i mogućnosti njegove prenamjene u izravni plinovod kako bi se utvrdile mogućnosti realizacije projekta opskrbe Rafinerije nafte Brod prirodnim plinom, priključenjem izravnog plinovoda na hrvatski transportni sustav.

Pored toga, u svibnju ove godine dvije tvrtke pristupile su potpisivanju predugovora o rekonstrukciji i priključenju izravnog plinovoda na Plinacrov plinski čvor Slobodnica. Predugovorom je definirano mjesto priključenja te tehnički, komercijalni i pravni odnosi, procijenjeni trošak rekonstrukcije te terminski plan prema kojemu će se rekonstrukcija provesti u trajanju od 11 mjeseci od dana potpisa predugovora.