EU se priprema za nekoliko intenzivnih mjeseci u donošenju klimatskih politika, a sudeći prema najavama, postradala EU ekonomija neće imati predaha u stezanju remena. Naime, trebalo bi do kraja godine predstaviti oštriji cilj smanjenja emisija do 2030. godine, strategiju za suzbijanje emisija metana i nove planove za financijski, kemijski i građevinski sektor. 

"Europska unija udvostručit će napore kako bi ispunila svoje zelene ciljeve kako bi pomogla ublažiti ekonomsku pustoš koju je prouzročio COVID-19. To je naša strategija razvoja i sada naš put za izlazak iz krize", rekao je u utorak njezin Frans Timmermans, najviši klimatski dužnik EU, odbacujući svaku ideju da je pandemija ambicioznu klimatsku akciju učinila nerelevantnom, javlja Reuters. 

Klimatski cilj

Komisija će ovog mjeseca predložiti novi klimatski cilj EU-a za 2030., smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 50% ili 55% u odnosu na razinu iz 1990. Podsjećamo, trenutni cilj je smanjenje od 40%. „Kako raste nesigurnost, tako raste i pritisak na vlade da pruže brza rješenja. Ipak smo ovdje, ne samo održavajući svoje ambicije, već i udvostručujući Green Deal ”, rekao je, misleći na plan Unije da dosegne neto nula emisija do 2050. Timmermans smatra da će trošak ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena biti bitno manji nego što bi koštalo ne činiti ništa dok se emisije povećavaju.