Novi list piše da će INA u rujnu krenuti u novu kampanju bušenja u Sjevernom Jadranu, u što se planira uložiti dvije milijarde kuna  kako bi se povaćala domaća proizvodnja, izjavio je Nikola Mišetić, operativni direktor istraživanja nafte i plina u INA-i. Prve količine plina iz novih bušotina očekuju se 2024., prema neslužbenim podacima. 

Trenutačno se iz domaćih potreba pokriva cca 30% potreba za priodnim plinom, a u INA-i se nadaju da će zaustaviti prirodan pad zaliha te da će se iz domaćih izvora moći pokriti oko 40% potreba. Trenutna proizvodnja dimaćeg plina je na oko 800 mil. m3 plina, a za koju godinu to bi moglo biti i 1,2 milijarde m3, izjavo je državni tajnik Ivo Milatić na konferenciji Lidera ovoga tjedna. Godišnje potrošnja u Hrvatskoj je na razini 2,9 mlrd. m3 plina godišnje, a glavnina plina u plinski sustav je utisnuta preko Omišaljskog LNG terminala, koji je postao glavni uvozni pravac za prirodni plin u Hrvatskoj. 

INA je već godinama na meti kritika da ne obnavlja zalihe, u čemu ima istine, ali treba znati i da je za privođenje novih zaliha proizvodnji potrebno i do osam godina, zbog spore administracije. Snažna ekološka kampanja protiv istraživanja i eksploatacije u Jadranu nije doprinijela energetskoj samodostatnosti tako da je zapravo jedina šansa za nove molekule u Jadranu samo iz postojećih polja, na kojima INA već radi mjerenje vjetropotencijala, jer razmatra iskoristiti infrastrukturu koju polako napušta.