Ovaj petak počinju pripremni radovi za izgradnju termoenergetskog Bloka 7 u TE Tuzla, snage 450 MW. Investicija vrijedna 722,35 mil. eura trebala bi da dovede do prestanka rada postojećih blokova 3,4 i 5, a na bloku 6 napravit će se postrojenje za odsumporavanje. To je trenutno najveća investicija u susjednoj državi. Pripremni radovi bi trebali trajati 12 mjeseci, nakon čega će kineski investitor, China Gezhouba Group, početi sa izgradnjom samog Bloka. Elektroprivreda je uplatila garanciju i proviziju Vladi Federacije BiH u iznosu 48 miliona KM i na taj način će biti postignuta potpuna efektivnost svih potpisanih ugovora između bosanskohercegovačkog i kineskog investitora. 

"U periodu dok budu trajali pripremni radovi, kineski izvođač će paralelno preuzimati dio po dio gradilišta i početi s radovima. Krajem 2024., nakon 56 mjeseci Blok bi trebao biti u fazi u kojoj je moguće njegovo priključenje na elektroenergetski sustav BiH", kazao je Senad Salkić, direktor kapitalnih investicija Elektroprivrede BiH za N1. No i dalje su sporne državne garancije na kredit od 613 mil. eura i rokom otplate od 20 godina za izgradnju Bloka 7. Kredit ima pet godina počeka. 

Energetskoj zajednici JI Europe ne smeta gradnja Bloka, ali im smeta garancija. EEZ Jugoistočne Europe smatra da je Vlada FBiH Elektroprivredi BiH učinila ustupak i dovela je u povoljniju situaciju na tržištu. U Eletroprivredi smatraju da ove tvrdnje nemaju uporište, što je potvrdilo i Vijeće za državnu pomoć. Zbog svega je u toku medijacija pred EEZ JI.