Potrošnja šumske biomase za energetske namjene u susjednoj Sloveniji, baš kao i bilo gdje drugdje u svijetu, dio je tradicije i ona je ponajviše važna kao izvor energije za grijanje u kućanstvima. 

U prosjeku, svako treće kućanstvo ili oko 2,4 milijarde ljudi u svijetu za grijanje svojih domova i za kuhanje koristi drvo. 

Ulaganja u nova tehnička rješenja i održivo gospodarenje šumama imaju ključan značaj za osiguravanje šumske biomase kao glavnog obnovljivog izvora energije. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.