Slovenija je u javnu raspravu prošli tjedan stavila Zakon o opskrbi plinom, kao svojevrsni uvod u dekarbonizaciju plina pa je i iz naziva zakona izbacija pridjev "prirodni". Nacrt Zakona o opskrbi plinom stvoren je na temelju podjele važećeg Zakona o energiji na nekoliko zakona prema sadržaju i uređuje cjelokupno područje opskrbe plinom iz transportnog i distribucijskog sustava plina. Neke su odredbe iste kao i u važećem Zakonu o energiji, a neke su izmijenjene ili dopunjene. 

Ozelenjavanje prirodnog plina

Zakonske odredbe prilagođene su u svrhu pripreme transportnog i distribucijskog sustava prirodnog plina za takozvano "ozelenjavanje", a time i za unos i transport plinova obnovljivog podrijetla, poput različitih bioplina, biometana, sintetičkog metana, kao i vodika. Naime, prihvaćanjem drugih, alternativnih, zelenih plinova u plinski sustav koji nemaju jednaku toplinsku vrijednost i druga svojstva prirodnog plina, potrebno je adekvatno kontrolirati i regulirati kvalitetu nove mješavine plina isporučene krajnjem kupcu. Zakon tako utvrđuje potrebne zadaće i pravila za plinske tvrtke kako bi omogućile preuzimanje plina u sustav i na razini distribucije, gdje se u bliskoj budućnosti očekuje povezivanje nekoliko proizvođača biometana

Prilagodba mreže

Budući da su i instalacije i mreža operatora sustava, kao i instalacije krajnjeg kupca, osjetljive na promjene svojstava isporučenog plina, zakon povjerava operaterima sustava analizu stanja u planu prilagodbe i pripremu odgovarajućih mjera prilagodbe. Također, u svrhu provedbe mehanizma solidarnosti država članica EU-a u opskrbi plinom, temeljen na Uredbi EU-a 2017/1938 i bilateralnim sporazumima država članica, određuje se potrebno okruženje za podršku i zadatke operatora prijenosnog sustava, ravnotežu bilančnih grupa, nadležno tijelo za provedbu mehanizma solidarnosti: kupnju ili opskrbu i prodaju plina za kućanstva u ekstremnim kriznim situacijama u slučaju opće nestašice plina i kada tržište plina u regiji više ne funkcionira.