U Poreču su potpisani ugovori zahvaljujući kojima će se sanirati i zatvoriti odlagališta komunalnog otpada Košambra. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije s 85% vrijednosti (10 milijuna kuna). 

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić je istaknuo kako je riječ o jednom od većih projekata u ovoj godini čija je ukupna vrijednost 12,1 milijun kuna s PDV-om. 

"Ako želimo nastaviti biti grad koji postavlja nove standarde, briga i pravilno gospodarenje otpadom je nešto što će biti jedan od većih izazova, ne samo za nas već za sve gradove u Hrvatskoj, Europi i svijetu", rekao je. 


Centar za gospodarenje otpadom 

Nakon izgradnje pretovarne stanice i početka rada ŽCGO Kaštijun, sav miješani i biorazgradivi komunalni otpad odvozi se na zbrinjavanje u taj županijski centar za gospodarenje otpadom te su sada stečeni uvjeti za zatvaranje i sanaciju nove plohe na Košambri. 

Rok za izvođenje radova je šest mjeseci, javlja Grad Poreč.