Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok potpisao je koncem proteklog tjedna Memorandum o razumijevanju, stvaranju okruženja za prijelaz na kružno gospodarstvo

Prihvaćanjem strategije i koncepta u sklopu projekta EU-a Citycircle, Varaždin tako postaje prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti kružno gospodarstvo. 

"Ovo je jedan važan projekt koji nije ni novčano mali, ukupno će grad i agencija imati oko 2,8 milijuna kuna, a surađivat ćemo s desetak gradova. Već se javilo i desetak tvrtki koje bi u tome sudjelovale iz Varaždina ali i Hrvatske. Smisao je da se cijeli kružni tok roba i usluga koji završava s otpadom osmisli tako da se ništa ne baca. Krećemo s tržnicom gdje se sav biootpad prikuplja i dalje koristi kao gnojivo. U prosincu krećemo i s projektom u vrtićima gdje ćemo postaviti uređaj za prikupljanje otpada. Krećemo i s drugim tvrtkama u zbrinjavanje gumenog i plastičnog otpada. Sve to je usmjereno prema tome da se ništa ne vraća na odlagališta ili baca u okoliš. Također razmišljamo o tome da se napravi trgovina u kojoj će građani dobiti što im je potrebno bez plastične ambalaže. U sklopu projekta ćemo poticati građane da ne bacaju tekstil na odlagališta ili u okoliš. Ishod svega ovoga je jedan mali HUB, možemo reći, institucija koja će se baviti kružnim gospodarstvom i za druge gradove pa mi je drago što će biti smještena u Varaždinu", istaknuo je Čehok.

 

Naglasak na biootpadu 

Projekt Citycircle u vrijednosti dva milijuna eura financira se iz fondova EU-a u sklopu programa INTERREG CENTRAL, a provode ga Razvojna agencija Sjever DAN i Grad Varaždin s europskim partnerima. 

Glavni partner ovog projekta je Tehničko sveučilište iz Košica u Slovačkoj. Uz Košice i Varaždin, gradovi zahvaćeni projektom su Kranj (Slovenija), Udine (Italija) i Dornbrin (Austrija). 

U sklopu Citycircle-a zamišljen je pilot projekt kojim će se na području varaždinske Gradske tržnice prikupljati i razvrstavati otpad među prodavačima i to staklo, plastika, papir i biootpad. Upravo za tu priliku nabavljene su kante koje su krajem listopada dodijeljene prodavačima kako bi svaki od njih mogao razvrstavati otpad. 

Poseban naglasak stavljen je na biootpad kojeg će preuzimati varaždinska tvrtka Čistoća, a koji će se odvoziti u OPG Vrček, objavljeno je na stranicama Grada Varaždina. Taj biootpad će se u bioplinskom postrojenju OPG-a Vrček svesti na digestat kojim će se tretirati lješnjaci u vlasništvu tvrtke Gradske tržnice, čime će se zatvoriti jedan od bezbroj mogućih lanaca kružnog gospodarstva u Varaždinu.