Reciklažno dvorište Orišac u koje Splićanke i Splićani mogu odložiti 49 vrsta otpada otvoreno je koncem prošlog tjedna, objavljeno je, među ostalim, na stranicama Grada Splita.  

"Pozivam građane da svoj krupni otpad, opasni otpad, kante, ulja, baterije, plastiku, gumu, odlažu u ovom reciklažnom kojeg su građani Splita platili 5,3 milijuna kuna", izjavio je gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara

"Već u ovoj godini sagradit ćemo još dva ovakva dvorišta, na Pujankama i Kopilici i to uz sufinanciranje u visini od 85 posto, što, primjerice, za RD na Pujankama iznosi oko tri milijuna kuna. Do kraja 2021. imat ćemo uspostavljen sustav četiri reciklažna dvorišta na području grada Splita, uključujući i ono na Karepovcu koje je u funkciji od 2011., a koje uskoro ide u modernizaciju vrijednu 400 tisuća kuna. Za preostala dva reciklažna dvorišta, na Sirobuji i TTTS-u u tijeku je izrada projektne dokumentacije, a sama izgradnja planirana je za početak 2022. godine", rekao je.