Uspješno je završen projekt gradnje reciklažnog dvorišta Sveta Nedelja. Ukupna vrijednost projekta je 3,03 milijuna kuna od čega prihvatljivi troškovi iznose 2,9 milijuna kuna. 

Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose gotovo 2,5 milijuna kuna, što čini 85 posto prihvatljivih troškova, javlja Grad Sveta Nedelja

Ostatak sredstava u iznosu od 15 posto osigurano je iz proračuna Grada Sveta Nedelja, a nešto više od 84 000 kuna iz Zagrebačke županije u 2019. godini za pokriće dijela vlastitog udjela korisnika u troškovima provedbe projekta.