Poziv za obnovu višestambenih zgrada do konca ožujka

Autor: B.O. Objavljeno: 23.02.2022. 🕜 08:25 Lokacija: Zagreb

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do kraja prvog tromjesečja (do 31. ožujka), a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta EU sljedeće generacije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine(MPGI) napominju kako ovim pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu jer će se one obnavljati kroz poseban poziv. 

Višestambena je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete, tj. da se najmanje 66 posto ukupne korisne površine koristi se za stanovanje, ima tri ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade, jedinstvena je arhitektonska cjelina te nema više od 25 posto nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

 

Ušteda toplinske energije 

Javnim pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine. 

Tako integralna energetska obnova obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove.Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove. 

Zatim, dubinska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove. 

Sveobuhvatna obnova pak obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

 

Ovlašteni predstavnik 

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. 

Pritom obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, tj. A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj. 

"Spomenimo i kako će se u sklopu Poziva dodjeljivati bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade", javlja MPGI.

 

Manja odstupanja 

U skladu s NPOO-om, intenzitetom sufinanciranja do 60 posto podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80 posto za radove i usluge nadzora. Također, u MPGI-ju napominju kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85 posto, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100 posto. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna. 

Cjelokupni tekst Najave Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' s osvrtom na ključne elemente dostupan je OVDJE

S obzirom na to da se radi o najavi Poziva, objavljeno je na stranicama MPGI-ja, potencijalnim prijaviteljima skreće se pozornost kako su moguća manja odstupanja u odnosu na kriterije po njegovoj objavi i pripadajuću popratnu dokumentaciju koja će se zahtijevati za prijavu. 

"Također, ističemo kako se sadržaj Poziva neće uvelike mijenjati u odnosu na najavu, posebice ne u svojim bitnim odrednicama poput kriterija ostvarenja ušteda godišnje potrebne energije za grijanje ili pak u odnosu na moguće prijavitelje“, napominju u MPGI-ju. 

Javni poziv bit će objavljen u informatičkom sustavu eNPOO. Informacije o objavi bit će dostupne i na stranicama https://mpgi.gov.hr.

TAGOVI