BiH će dokazivati štetnost gradnje odlagališta na Trgovskoj gori

Autor: B.O. Objavljeno: 06.04.2020. 🕜 09:45 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Lokacija Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je, ponavlja BiH, neprihvatljiva

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac na prošlotjednom sastanku s veleposlanikom Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem u Sarajevu ponovio je svoje, ali i stajalište nadležnih institucija na svim razinama vlasti u BiH, kako je gradnja odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori potpuno neprihvatljiva, jer ugrožava zdravlje 250 000 stanovnika u 13 općina u slivu rijeke Une, uz negativan utjecaj na okoliš. 

Košarac je istaknuo kako će se sukladno zaključcima relevantnih institucija u BiH raditi na dokazivanju štetnosti izgradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, priopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 


Stručni komentari 

Sabolić je, pak, naglasio kako će Hrvatska surađivati sa svim zainteresiranim stranama pa tako i s BiH koja će dati svoje stručne komentare tijekom pripreme studije utjecaja na okoliš

Podsjećamo, Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško je koncem ožujka preuzeo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) bivše vojno skladište Čerkezovac kao preferentnu lokaciju za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

TAGOVI