Cijene električne energije za kućanstva za sada iste

Autor: N.D. Objavljeno: 07.09.2021. 🕜 15:18 Lokacija: Zagreb

Iako su sve ulazne komponente za proizvodnju struje rasle HEP još neće dizati cijene građanima

Baznom električnom energijom za isporuke dan unaprijed na EEX-u trguje se po cijenama većim od 125 eura/MWh, a futuresi za isporuku u idućoj godini su iznad 90 eura/MWh. U grubo, to su dvostruko više cijene nego početkom godine te nadilaze rekordne cijene iz ljeta 2008., kada je cijena barela nafte bila blizu 150 USD. Drastično su povećane i cijene plina, ugljena i ETS emisijskih dozvola, sve bitni parametri za krajnju cijenu električne energije. Ne čudi da su se neki poduzetnici požalili da im se nude i 40% više cijene električne energije. 

Indeks potrošačkih cijena energije koji prati VaasaETT pokazuje da su u kolovozu cijene električne energije za kućanstva porasle od jedan do 10% u 15 od 27 europskih glavnih gradova, uglavnom zbog skuplje cijene energetske komponente, a samo u dva grada cijene su smanjene. U Zagrebu se cijene nisu mijenjale, iako je poznato da je Hrvatska snažno ovisna o uvozu električne energije, od 30 do čak 40% godišnje, ovisno o godini.

Bez korekcije

U ovom trenutku Hrvatska elektroprivreda ne razmatra korekcije cijene električne energije za kućanstva, kažu u HEP-u. Ulazne cijene energenata (plin, ugljen) i emisijskih jedinica od početka 2021. do sada rasle su između 60 i 100% a elektroprivreda provodi konzervativnu strategiju upravljanja portfeljem ovisno o prodajnim pozicijama prema krajnjim kupcima. 

Rad konvencionalnih termoelektrana optimira se ovisno o tržišnim okolnostima, tako da se njihov angažman planira samo u okolnostima gdje je cijena proizvedene električne energije iz termoelektrana viša od tržišne cijene. 

Što se tiče tržišne opskrbe poduzetništva, HEP Opskrba je u kontinuiranom kontaktu sa svim svojim velikim kupcima, te svoje ponude i ugovore prilagođava zahtjevima i specifičnostima svakog pojedinog kupca, poglavito u dijelu vrste proizvoda i termina ugovaranja. Tako je kupac opskrbu električnom energijom za 2021. godinu mogao ugovoriti i u 2018. ili u 2019. godini. S većinom kupaca koji su imali isteke tijekom i do kraja ove godine, ugovori su sklopljeni već ranije. Sve je češći trend na tržištu da kupci biraju povoljne trenutke ugovaranja na tržištu i u tim trenucima ugovaraju isporuku električne energije za 1-3 godine unaprijed. Trenutne visoke cijene ugovaranja na tržištu odrazit će se na cijenu struje koja će se konzumirati u 2022.-2023. pa i 2024. godini“, kažu iz HEP-a na naš upit. Za kupce u kategoriji poduzetništvo, koji koriste zajamčenu opskrbu (najviše cijene!) HEP Elektre tarife tromjesečno određuje HERA temeljem propisane metodologije. 

TAGOVI