Dizalicama topline i sunčanim elektranama do ušteda

Autor: B.O. Objavljeno: 15.06.2022. 🕜 08:10 Lokacija: Čakovec

Izrada dokumentacije za projekte obnovljivih izvora u nekoliko međimurskih škola i domu zdravlja

Župan Međimurske županije Matija Posavec ovaj tjedan je potpisao ugovore zahvaljujući kojima se kreće u izradu dokumentacije za projekte obnovljivih izvora u osnovnim školama Orehovica i Štrigova, područnim školama Zebanec, Peklenica i Prekopa te Domu zdravlja Čakovec. Vrijednost ugovora je 5,5 milijuna kuna. 

Time se nastavlja ulaganje u energetsku učinkovitost u Međimurskoj županiji, a nakon obnove školskih zgrada, Međimurska energetska agencija (MENEA) je u suradnji s osnivačem, Međimurskom županijom, te obrazovnim i zdravstvenim ustanovama prijavila šest projekata na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora

"Osim što osiguravamo uštede u potrošnji energije proizvedene iz fosilnih goriva, osiguravamo i energetsku neovisnost o vanjskim sustavima, kao i o cijenama energenata koje neprekidno rastu, a na što ne možemo utjecati", naglasio je direktor MENEA-e Alen Višnjić, pojasnivši kako je u suradnji s projektantima, a prema postojećem stanju objekata i režimu njihova korištenja, projektirana kombinacija sustava grijanja i hlađenja s dizalicama topline i sunčanih elektrana na krovovima objekata.

 

Energetska neovisnost 

U većini slučajeva se postojeći sustavi grijanja zadržavaju za pokrivanje vršnih opterećena (nekoliko najhladnijih dana u godini), dok se sve ostale potrebe objekata zadovoljavaju novim sustavima koji su gotovo samodostatni, tj. dizalice topline koje za pogon koriste električnu energiju napajat će se iz sunčanih elektrana

Ukupan iznos radova na rekonstrukciji kotlovnica, prema glavnim projektima, iznosi 2,6 milijuna kuna. Isto toliko procjenjuje se vrijednost ulaganja u sunčane elektrane ukupne instalirane snage 216 kW, čime bi se trebale ostvariti uštede veće od 75 posto u isporučenoj energiji, tj. onoj koja se do sada preuzimala iz mreže. 

Kada se tome dodaju troškovi izrade glavnih projekata te usluge stručnog nadzora od 266 tisuća kuna, tada je ukupan iznos investicije 5,5 milijuna kuna. Od toga, 40 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), izvijestila je Međimurska županija

"Ulaganjem u obnovljive izvore energije zakoračili smo u segment energetske neovisnosti jer želimo smanjiti trošak energenata s obzirom na izazove tržišta. Zato je važno da smo iskoristili poziv, a što veća energetska neovisnost cilj je koji smo zacrtali u županijskoj strategiji", kazao je župan Posavec.

power and energy masters

TAGOVI